در این دوره با مدیریت و استقرار اپلیکیشن ها در Azure، که پلت فرم رایانش ابری مایکروسافت است، توضیح داده می شود.