ویژوال استودیو دارای ویژگی های غنی و متنوع است. این امر بیشتر از سوی Visual Designer و ویرایشگران کد در IDE مشهود است. این ابزار به توسعه دهندگان در نوشتن کد بهتر شامل اشتباهات کمتر در مدت زمان کوتاه، ناوبری از طریق کد ها و از بین بردن عدم اطمینان در مورد کوهی از گزینه های که در دسترس شما هستند  کمک می کند.