در حالی که ویژوال استودیو یک محیط بصری است، این بدان معنا نیست که شما همیشه نمی توانید دستان خود را روی صفحه کلید نگه دارید. استفاده از موس ممکن است سرعت کار را پایین آورد به همین منظور در این دوره برخی از کلید های میانبر قابل توجهی را معرفی می کند که به طور چشمگیری گردش کار شما را بهبود می بخشد.