پیشنهاد فرادرس

آموزش Native Breakpoints در Visual Studio

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، ویژوال استودیو

برای اشکال زدایی native، ویژوال استودیو این امکان را فراهم می کند تا به محض اینکه مشکلی به وجود آمد برنامه را متوقف کند. با فشار دادن دکمه F5 می توانید اشتباهات را ببینید. در این دوره با فرآیند تنظیمات breakpoints آشنا می شوید تا دقیقا زمانی که می خواهید توقف کنید، متوقف شوید. علاوه بر counts، conditionals و multithreading تعداد زیادی از breakpoint دیگر نیز در این دوره آموزش داده می شود.

سرفصل ها:

 • مقدمه
 • Visual Studio Breakpoint Syntax
 • Native Breakpoint Types
 • تابع
 • اصلاح کننده های Hit Count Breakpoint
 • اصلاح کننده های Conditional Expression Breakpoint
 • اصلاح کننده های Breakpoint تغییرات متغیرها
 • اصلاح کننده های Filter Breakpoint
 • اصلاح کننده های Tracepoint Breakpoint
 • آیا شما می توانید Conditions را ترکیب کرده و چندین Breakpoints در همان خط داشته باشید؟
 • (Data Breakpoints (AKA Global Memory Breakpoints
 • نتیجه
Visual Studio Native Breakpoints Publisher:WintellectNOW Author:John Robbins Duration:00:43:54

For native debugging, Visual Studio lets you "program" the debugger to stop exactly when your problem hypothesis occurs. If you are sitting in the debugger pressing F5 over and over, you’re going about it wrong. In this session, you’ll learn all the tricks of setting breakpoints so you stop exactly when you want to stop. With everything from hit counts, conditionals, and multithreading, there’s plenty of breakpoint excitement in this action-packed session. You, too, can be a breakpoint ninja!
00:00:00 - Introduction
00:00:46 - Visual Studio’s Breakpoint Syntax
00:03:53 - Native Breakpoint Types
00:04:28 - Quickly Breaking on a Function
00:07:54 - Hit Count Breakpoint Modifiers
00:12:30 - Conditional Expression Breakpoint Modifiers
00:17:26 - Variable Changes Breakpoint Modifiers
00:22:21 - Filter Breakpoint Modifiers
00:29:37 - Tracepoint Breakpoint Modifiers
00:32:05 - Can You Combine Conditions and Have Multiple Breakpoints on the Same Line?
00:36:53 - Data Breakpoints (AKA Global Memory Breakpoints)
00:43:09 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

captcha