پیشنهاد فرادرس

آموزش Native Expression Evaluation در ویژوال استودیو

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، ویژوال استودیو

expression evaluator به شما این امکان را می دهد تا متغیرها و type خود را به شکل فرم های قابل درک مشاهده کنید. این یکی از قوی ترین ویژگی های ویژوال استودیو و پشتیبانی از انواع ترفندهای مفید است. در این دوره، شما می آموزید که چگونه بیشترین استفاده را از expression evaluator بکنید، تا زمان اشکال زدایی کمتری را صرف کنید. همچنین expression evaluator به شما در تست در debugger کمک می کند.

سرفصل ها:

  • مقدمه
  • نکات و ترفندهای داده
  • مصورسازی سفارشی با NatVis
  • مشخص کننده های فرمت سی پلاس پلاس
  • Casting و Cajoling در Expression Evaluator
  • متغیرهای Pseudo
  • Expression Evaluation
  • توابع فراخوانی
  • خلاصه
Visual Studio Native Expression Evaluation Publisher:WintellectNOW Author:John Robbins Duration:00:29:11

The expression evaluator, which is the brains behind the Watch, Autos, This, Quick Watch, Immediate, and Locals windows, lets you see your variables and types in forms you can understand. It’s one of the most powerful features of Visual Studio and supports all sorts of useful tricks. In this session, you’ll learn how to get the most out of the expression evaluator so you spend less time debugging. The expression evaluator is also the key to helping you test in the debugger to drive your code coverage and testing to the levels necessary to have confidence in your code. So get ready to take your debugging to the next level!
00:00:00 - Introduction
00:00:51 - Data Tips Tricks
00:02:22 - Custom Visualization with NatVis
00:06:02 - C++ Format Specifiers
00:10:37 - Casting and Cajoling with the Expression Evaluator
00:12:54 - Pseudo Variables
00:16:51 - Complete Expression Evaluation
00:19:17 - Calling Functions
00:28:42 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

captcha