راه اندازی و اتصال به یک فرآیند با Visual Studio debugger آسان است، اما ویژگی های مختلفی وجود دارد که ممکن است در مورد آن ها ندانید. وقتی که شما از تمام انواع اشکال زدائی که ویژوال استودیو میتواند انجام دهد آگاهی پیدا کنید به حقیقت این امر پی می برید. در این دوره یاد میگیرید خواص مختلف اشکال زدایی چیست و چه کاری انجام می دهند. علاوه بر این، نحوه اشکال زدایی برنامه های IIS را بسیار راحت تر از آنچه تصور می کردید فرا می گیرید. در آخر با crash در Visual Studio و نحوه جلوگیری از آنها آشنا می شوید.

سرفصل ها:

  • مقدمه
  • خاموش کردن  Just My Code
  • ویژگی های استاندارد اشکال زدایی پروژه
  • پیوستن به ترفندهای فرآیند و اشکال زدایی چندگانه فرایندها
  • استفاده از Just the EXE به عنوان Visual Studio Project
  • Attach خودکار به اپلیکیشن های  IIS
  • غیر فعال کردن Attach Security Warning Dialog
  •  crash در Visual Studio
  • نتیجه