پیشنهاد فرادرس

آموزش ترفندهای Process Debugging در Visual Studio 

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، ویژوال استودیو

راه اندازی و اتصال به یک فرآیند با Visual Studio debugger آسان است، اما ویژگی های مختلفی وجود دارد که ممکن است در مورد آن ها ندانید. وقتی که شما از تمام انواع اشکال زدائی که ویژوال استودیو میتواند انجام دهد آگاهی پیدا کنید به حقیقت این امر پی می برید. در این دوره یاد میگیرید خواص مختلف اشکال زدایی چیست و چه کاری انجام می دهند. علاوه بر این، نحوه اشکال زدایی برنامه های IIS را بسیار راحت تر از آنچه تصور می کردید فرا می گیرید. در آخر با crash در Visual Studio و نحوه جلوگیری از آنها آشنا می شوید.

سرفصل ها:

  • مقدمه
  • خاموش کردن  Just My Code
  • ویژگی های استاندارد اشکال زدایی پروژه
  • پیوستن به ترفندهای فرآیند و اشکال زدایی چندگانه فرایندها
  • استفاده از Just the EXE به عنوان Visual Studio Project
  • Attach خودکار به اپلیکیشن های  IIS
  • غیر فعال کردن Attach Security Warning Dialog
  •  crash در Visual Studio
  • نتیجه
Visual Studio Process Debugging Tricks Publisher:WintellectNOW Author:John Robbins Duration:00:18:58

Starting and attaching to a process with the Visual Studio debugger is easy, but there are all sorts of interesting features you may not know about. This is especially true when you coonsider all the different types of debugging that Visual Studio can do. In this section, you’ll learn what the different debugging properties are and what they do. Additionally, you’ll see some very interesting ideas on how to make IIS application debugging far easier than you imagined. Last, but not least, you’ll learn the bizarre reason Visual Studio crashes on you and how you can avoid it!
00:00:00 - Introduction
00:00:57 - Turning Off Just My Code
00:01:44 - Standard Project Debugging Properties
00:03:07 - Attach to Process Tricks and Debugging Multiple Processes Tricks
00:06:23 - Using Just the EXE as a Visual Studio Project
00:11:22 - Auto Attach to IIS Applications (W3WP.EXE)
00:13:46 - Disabling the Attach Security Warning Dialog
00:14:41 - Why Does Visual Studio Hate Me and Crash So Much?
00:18:39 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

captcha