پیشنهاد فرادرس

آموزش کار با توابع Built-In در SQL Server

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، آموزش های WintellectNOW ، پایگاه داده

در این دوره با تمام توابع Built-In در SQL Server آشنا می شوید. این توابع با استفاده از انواع مختلف داده SQL Server کار می کند. آنها همچنین برای رتبه بندی، انجام منطق در پرس و جو و تجزیه و تحلیل پیشرفته مفید هستند.

سرفصل ها:

 • مقدمه و بررسی
 • توابع String
 • توابع عددی
 • توابع موقتی
 • توابع دیگر
 • کار با توابع Built-In (دمو)
 • توابع String (دمو)
 • توابع عددی (دمو)
 • توابع موقتی (دمو)
 • توابع دیگر - CASE، IIF، CHOOSE، ISNULL، COALESCE (دمو)
 • توابع GROUPING و RANKING  (دمو)
 • توابع تحلیلی (دمو)
 • خلاصه
Working with Built-In Functions Publisher:WintellectNOW Author:Mark Dunn Duration:01:25:34

In this session, you'll become acquainted with many of the built-in functions available in SQL Server. These functions make it easier to work with SQL Server's variety of data types. They're also handy for ranking, performing logic in queries, and advanced analytics.
00:00:00 - Introduction and Agenda
00:02:21 - String Functions Overview
00:04:30 - Numeric Functions Overview
00:06:16 - Temporal Functions Overview
00:08:46 - Other Functions Overview
00:10:33 - Working with Built-In Functions (Demo)
00:10:52 - String Functions (Demo)
00:23:05 - Numeric Functions (Demo)
00:33:49 - Temporal Functions (Demo)
00:44:55 - Other Functions - CASE, IIF, CHOOSE, ISNULL, COALESCE (Demo)
01:00:13 - GROUPING and RANKING Functions (Demo)
01:12:43 - Analytic Functions (Demo)
01:24:51 - Summary

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 343.0MB WintellectNOW Working with Built-In Functions_git.ir.mp4
captcha