WPF شامل بسیاری از ویجت های UI یا کنترل ها است که به شما کمک می کند UI های غنی و تعاملی ایجاد کنید. در این دوره با basic control موجود در کنترل های  زمان اجرا آشنا می شوید که شامل نحوه اکتیو کردن کنترل ها، تغییر ارزش property و مدیریت رویدادهایی که از کد و XAML استفاده کردند می شود.

سرفصل ها:

 • مقدمه
 • Instantiating
 • خواص تنظیمات
 • تغییر ویژوال ها
 • مدیریت تعاملات
 • کلاس های Control Base
 • System.Windows.FrameworkElement
 • System.Windows.Controls.Control
 • System.Windows.Controls.Decorator
 • System.Windows.Controls.ContentControl
 • Panel و ItemsControl
 • خلاصه