پیشنهاد فرادرس

آموزش Layout در WPF 

دسته بندی ها: آموزش WPF ، دات نت ، آموزش های WintellectNOW

در قلب WPF سیستم طرح بندی است که اندازه و موقعیت تمام عناصر بصری را تعیین می کند. این دوره سیستم طرح بندی را بررسی می کند و مفاهیم کلیدی مانند حاشیه، padding، هم ترازی و layout rounding را توضیح می دهد.

سرفصل ها:

 • مقدمه
 • WPF Layout
 • UIElement
 • FrameworkElement
 • حاشیه
 • هم ترازی
 • اندازه
 • تبدیل از فرم های ویندوز
 • LayoutTransformation
 • UseLayoutRounding
 • Control
 • مرزها
 • Padding
 • هم ترازی محتوا
 • کودک های مبتنی بر Panel
 • هم ترازی متن
 • نحوه کارکرد
 • Panel
 • Optimal Layout
 • خلاصه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
WPF Layout Publisher:WintellectNOW Author:Colin Melia Duration:00:58:03

At the heart of WPF is the layout system, which determines the size and position of all visual elements. This session examines the layout system and explains key concepts such as margin, padding, alignment, and layout rounding.
00:00:00 - Introduction
00:01:06 - WPF Layout
00:02:15 - UIElement
00:06:44 - FrameworkElement
00:08:13 - Margin
00:12:47 - Alignment
00:18:12 - Explicit Sizing
00:21:59 - Converting from Windows Forms
00:23:48 - LayoutTransformation
00:27:50 - UseLayoutRounding
00:31:06 - Control
00:31:47 - Borders
00:33:59 - Padding
00:35:39 - Content Alignment
00:37:43 - Panel-Based Children
00:38:34 - Text Alignment
00:41:13 - How It Works
00:46:24 - Panel
00:53:41 - Optimal Layout
00:57:16 - Summary

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 185.0MB WintellectNOW WPF Layout_git.ir.mp4