پیشنهاد فرادرس

آموزش اصول و مبانی XAML 

دسته بندی ها: آموزش WPF ، آموزش XAML ، آموزش های WintellectNOW ، دات نت

در این دوره با property elements، content propertie، markup extensions، data bindings، shareable resources و styles در XAML آشنا می شوید.

سر فصل ها:

 • معرفی
 • چهار محیط برنامه نویسی XAML
 • سلام XAML
 • شبکه و children
 • رنگ های XAML
 • براش گرادیان خطی
 • content properties
 • به اشتراک گذاری اشیاء با اتصال داده
 • به اشتراک گذاری منابع
 • استایل ها
 • محتوای TextBlock
XAML Fundamentals Publisher:WintellectNOW Author:Charles Petzold Duration:00:55:26

Join Charles Petzold in an exploration of XAML fundamentals in the first part of this six-part course on XAML. Discover the rationale behind property elements, content properties, markup extensions, data bindings, shareable resources, and styles. Get in shape to begin flexing your XAML muscles.
00:00:00 - Introduction
00:01:35 - Four XAML Programming Environments
00:09:25 - Hello, XAML
00:19:37 - The Grid and Children
00:21:56 - XAML Colors
00:29:12 - The Linear Gradient Brush
00:32:08 - Content Properties
00:36:20 - Sharing Objects with Data Bindings
00:43:43 - Sharing Resources
00:48:47 - Styles
00:52:54 - TextBlock Content

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 217.0MB WintellectNOW XAML Fundamentals_git.ir.mp4
captcha