مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با BizTalk Server 2013

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش BizTalk Server

آشنایی-با-biztalk-server-2013

این آموزش تصویری امکانات و قابلیت های جدید BizTalk Server 2013 را به شما می آموزد.

این دوره آموزشی محصول شرکت Pluralsight است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • پشتیبانی از Platform
 • آداپتور REST
 • SFTP  و آداپتورهای  SharePoint
 • استفاده از Windows Azure Service Bus  با  BizTalk 2013
 • استفاده از آداپتورهای Service Bus
 • استفاده از آداپتور Relay
 • ریست کردن آداپتور Deep Dive
 • مبانی آداپتور
 • مپینگ URL
 • پیکربندی SendPort
 • استفاده از BizTalk 360  با  BizTalk 2013
 • BizTalk360 چیست؟
 • امنیت و Goverance
 • مانیتورینگ و پشتیبانی
 • راه اندازی راحت تر BizTalk 2013  در  Azure IaaS
 • IaaS چیست؟
 • تغییرات IaaS MSDN

عنوان دوره آموزشی: What’s New in BizTalk Server 2013 سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 5 دقیقه نویسنده: Stephen W. Thomasلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Title
	 00:25	
Outline
	 00:52	
Platform Support
	 01:37	
Service Bus Adapter
	 01:49	
Demo Service Bus Adapter
	 08:39	
REST Adapter
	 01:20	
Demo REST Adapter
	 05:57	
SFTP and SharePoint Adapters
	 00:59	
Performance and Productivity
	 03:18	
BizTalk on Windows Azure IaaS
	 01:46	
Demo BizTalk on IaaS
	 04:14	
Summary
	 01:13	
Using Windows Azure Service Bus with BizTalk 2013		 00:37:40	
Title
	 00:13	
Outline
	 01:04	
What is Windows Azure Service Bus
	 01:47	
Queues And Topics
	 02:40	
Demo Service Bus
	 09:52	
Using the Service Bus Adapter
	 03:01	
Demo Service Bus Adapter
	 08:04	
Relays
	 02:09	
Using the Relay Adapter
	 02:02	
Demo Relay Adapter
	 05:59	
Summary
	 00:49	
REST Adapter Deep Dive		 00:33:35	
Title
	 00:18	
Outline
	 00:38	
REST Adapter Basics
	 01:47	
URL Mapping
	 01:36	
Azure Store
	 02:24	
Configure a Receive Port
	 00:49	
Demo Configure a Receive Port
	 03:09	
Configure a SendPort
	 01:53	
Demo Configure aSend Port
	 03:49	
REST Sample Scenario
	 02:10	
Demo REST Sample Scenario
	 14:12	
Summary
	 00:50	
SharePoint Adapter Enhancements		 00:19:10	
Title
	 00:25	
Outline
	 00:32	
Past Versions of SharePoint Adapter
	 01:08	
SharePoint Adapter in BizTalk 2013
	 02:05	
Configure a Receive Port
	 02:05	
Configure a Send Port
	 01:33	
Demo BizTalk 2013 and SharePoint Online
	 10:35	
Summary
	 00:47	
Using BizTalk 360 with BizTalk 2013		 00:22:12	
Title
	 00:15	
Outline
	 00:49	
Problems with BizTalk Admin
	 02:29	
What Is BizTalk360
	 01:19	
Demo Installing BizTalk360
	 03:29	
Security and Goverance
	 01:38	
Demo Security and Goverance
	 03:44	
Monitoring and Support
	 03:17	
Demo Monitoring and Support
	 04:21	
Summary
	 00:51	
Setting Up BizTalk 2013 in Azure IaaS		 00:40:44	
Title
	 00:17	
Outline
	 01:08	
What Is IaaS
	 01:39	
IaaS MSDN Changes
	 02:57	
IaaS Pain Pains
	 03:47	
BizTalk IaaS
	 01:42	
BizTalk DevTest
	 02:12	
Demo Single BizTalk Setup
	 03:40	
Best BizTalk Development Environment
	 01:24	
Provisioning Tool
	 01:57	
Demo Multi-Server BizTalk Setup
	 15:24	
Sample Scenarios
	 03:43	
Summary
	 00:54

حجم فایل: 500MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Whats New in BizTalk Server 2013

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس