آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش برنامه نویسی Ruby

دسته بندی ها: آموزش روبی (Ruby) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-برنامه-نویسی-ruby

به درخواست دوستان قرار شد آموزش های Ruby را در سایت افزایش دهیم و دوره های مقدماتی و پیشرفته این زبان برنامه نویسی را در سایت قرار دهیم.

در این دوره آموزشی که محصول Pluralsight است شما با نحوه برنامه نویسی به زبان Ruby آشنا می شوید.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 • نصب و راه اندازی Ruby
 • کار با Operator ها
 • کنترل جریان
 • ایجاد Classe ها و Objects
 • متغییرهای نمونه و Method ها
 • کار با Branching
 • استفاده از Flow Control
 • کار با Case Statement
 • کار با Looping Constructs
 • Looping همراه با Iterators و Blocks
 • کار با Boolean
 • کا با String ها
 • کار با Symbol ها
 • کار با آرایه ها
 • مقادیر پیش فرض Parameter ها
 • آرگومان های کلیدی
 • کار با Operator ها
 • Block متغیرهای محلی
 • استفاده از Procs و Lambdas
 • ابزارهای اشکال زدایی
 • منابع

عنوان دوره آموزشي: Ruby Fundamentals سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 42 دقيقه نويسنده: Alex Korbanليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Overview
	 00:47	
10,000ft View of Ruby
	 03:05	
Installing Ruby
	 02:44	
Interactive Shell Demo
	 05:26	
IDE Options and RubyMine Demo
	 02:43	
Variables, nil, Methods and Scope
	 05:55	
Flow Control, Operators, Comments
	 03:03	
Some Useful Methods
	 01:59	
Recap
	 01:21	
Summary
	 00:31	
Classes and Objects		 00:35:37	
Overview
	 00:42	
Creating Classes and Objects
	 03:14	
Instance Variables and Methods
	 02:31	
Accessors and Virtual Attributes
	 03:14	
Initialization and Cleanup
	 00:48	
Inheritance
	 06:06	
Class Methods and Variables
	 04:04	
Method Visibility
	 05:45	
Executable Class Bodies and self
	 02:54	
Open Classes and Monkey Patching
	 02:53	
Equality
	 03:02	
Summary
	 00:24	
Flow Control		 00:32:30	
Overview
	 00:26	
Branching
	 02:07	
Conditional Initialization
	 03:08	
Flow Control Using and/or
	 02:16	
Case Statement
	 02:16	
Looping Constructs
	 03:15	
Looping with Iterators and Blocks
	 02:57	
Controlling Loop Flow
	 02:18	
Handling Exceptions
	 04:25	
Raising Exceptions
	 01:23	
Exceptions: ensure and else Clauses
	 01:50	
Exceptions: Retrying and Rescue Modifier
	 02:29	
Throw and Catch
	 02:38	
Scope
	 00:34	
Summary
	 00:28	
Standard Types		 00:44:13	
Overview
	 00:42	
Booleans
	 00:49	
Numbers
	 03:24	
Strings
	 05:39	
String Operators and Methods
	 05:43	
Regular Expressions
	 06:34	
Symbols
	 02:22	
Arrays
	 06:32	
Enumerable
	 02:16	
Hashes
	 03:13	
Ranges
	 02:09	
Parallel Assignment
	 04:19	
Summary
	 00:31	
Methods in Depth		 00:24:01	
Overview
	 00:55	
Default Parameter Values
	 01:27	
Variable Length Parameter Lists
	 02:31	
Keyword Arguments
	 02:36	
Method Aliasing
	 01:22	
Operators
	 06:14	
Method Calls as Messages
	 02:43	
method_missing
	 05:42	
Summary
	 00:31	
More Ruby Tools: Blocks, Constants, Modules		 00:26:43	
Overview
	 00:37	
Blocks
	 02:45	
Block Local Variables
	 02:20	
Using Blocks
	 04:05	
From Block to Proc
	 01:50	
Lambdas
	 02:40	
Using Procs and Lambdas
	 03:23	
Constants
	 03:36	
Modules
	 04:56	
Summary
	 00:31	
Putting Ruby to Work		 00:32:04	
Overview
	 01:29	
Organizing Source Code
	 04:51	
Gems and Managing Dependencies
	 04:58	
Testing Frameworks
	 07:14	
Debugging Tools
	 03:59	
Packaging and Distributing Code
	 07:12	
Resources
	 01:51	
Summary
	 00:30

حجم فايل: 399MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Ruby Fundamentals

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود Pluralsight-Ruby Fundamentals_git.ir.rar