آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش پیشرفته Windows Debugging قسمت دوم

دسته بندی ها: اشکال زدایی ویندوز (Windows Debugging) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-پیشرفته-windows-debugging-قسمت-دوم

این آموزش تصویری قسمت دوم دوره پیشرفته Windows Debugging است.

این دوره آموزشی محصول شرکت Pluralsight است. قسمت اول این دوره را می توانید از اینجادانلود کنید.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • فرآیند عیب یابی
  • کار با Semaphore
  • ابزارهای قدرتمند Debugging
  • مقدمه DebugDiag
  • نصب و راه اندازی DebugDiag
  • توسعه DebugDiag
  • مقدمه ای بر ProcDump
  • استفاده از ProcDump
  • استفاده از portal
  • و ...

عنوان دوره آموزشی: Advanced Windows Debugging - Part 2 سطح: پیشرفته مدت زمان: 2 ساعت و 18 دقیقه نویسنده: Mario Hewardtلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction and Overview
 04:31	
Synchronization constructs
 01:51	
Critical Sections
 10:45	
Mutex
 01:58	
Semaphore
 00:47	
Troubleshooting process
 04:13	
Demo: Deadlock
 07:18	
Demo: Orphaned critical section
 08:58	
Demo: DllMain
 08:36	
Preemptive strategies
 02:05	
Summary
 01:21	
Power Tools		 00:43:47	
Introduction and Overview
 03:16	
DebugDiag Introduction
 04:19	
Demo: Installing and running DebugDiag
 02:23	
DebugDiag architecture and rules
 04:16	
Demo: Leak tracking
 11:23	
DebugDiag extensibility
 02:24	
Demo: Extending DebugDiag
 05:23	
Introduction to ProcDump
 04:36	
Demo: Using ProcDump
 04:26	
Summary
 01:21	
Windows Error Reporting		 00:42:03	
Introduction and Overview
 07:41	
Windows Error Reporting architecture
 01:26	
Signup
 02:49	
Demo: Using the portal
 15:10	
Programmatic access
 02:34	
Object model
 03:22	
Demo: Windows Error Reporting client
 06:01	
Recent changes
 02:16	
Summary
 00:44

حجم فایل:331MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Advanced Windows Debugging Part 2

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس