پیشنهاد فرادرس

آموزش MonoTouch برای برنامه نویسان iOS

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، دات نت ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش سی شارپ | C#.NET ، آموزش برنامه نویسی IOS ، آموزش MonoTouch

آموزش-monotouch-برای-برنامه-نویسان-ios

با استفاده از MonoTouch شما می توانید با زبان سی شارپ برای iOS و Android برنامه های کاربردی طراحی کنید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است و نحوه طراحی اپلیکیشن های iOS با استفاده از MonoTouch را به شما می آموزد.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 • توصیه های دوره iOS
 • MonoTouch چیست؟
 • MonoTouch چگونه کار میکند؟
 • چراMonoTouch؟
 • نصب و راه اندازی Mono
 • نصب و راه اندازی Mono Touch
 • معرفی View Controller
 • کار با Digging Deeper
 • تنظیمات برنامه ها
 • ایجاد فایل Setting
 • ذخیره تنظیمات
 • مبانی Navigation
 • ایجاد یک Alert
 • ایجاد یک Action Sheet
 • انتخاب یک Row
 • ایجاد یک Provisioning Profile
 • برنامه Icon ها

عنوان دوره آموزشي: MonoTouch سطح: مقدماتی مدت زمان: 4 ساعت و 59 دقيقه نويسنده: John Sonmezليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Course Overview
	 05:45	
iOS Course Recommendation
	 02:19	
Introduction
	 01:50	
What is MonoTouch?
	 08:05	
How MonoTouch Works
	 06:29	
MonoTouch Flow
	 01:29	
Why MonoTouch
	 07:02	
Summary
	 03:07	
Setting Up Your Dev Environment		 00:25:45	
Introduction
	 03:06	
Prerequisites
	 04:09	
Installing Mono
	 06:02	
Installing Mono Develop
	 02:16	
Installing Mono Touch
	 01:26	
Hello World
	 06:52	
Summary
	 01:54	
View Controller		 00:35:01	
Introduction
	 02:53	
How Views Work
	 04:35	
Steps For Working With Views
	 02:12	
Outlets
	 10:05	
Actions
	 05:44	
Outlet Events
	 01:53	
Digging Deeper
	 02:41	
Dynamic Views
	 02:58	
Summary
	 02:00	
Application Settings		 00:36:20	
Introduction
	 02:35	
Settings Overview
	 04:49	
Setup
	 01:48	
Creating the Settings File
	 07:09	
Retrieving Settings
	 06:49	
Using plutil
	 01:44	
Saving Settings
	 05:45	
Defaults
	 03:29	
Summary
	 02:12	
Navigation		 00:41:34	
Introduction
	 03:05	
Basic of Navigation
	 04:07	
Basic Views
	 04:49	
Bread Crumb Navigation, UI
	 05:36	
Bread Crumb Navigation, Code
	 08:33	
Tabs
	 05:19	
Modals
	 07:52	
Summary
	 02:13	
Action Sheets and Alerts		 00:26:40	
Introduction
	 01:53	
Overview
	 02:35	
Creating an Alert
	 05:43	
Responding to an Alert
	 03:37	
Creating an Action Sheet
	 05:56	
Responding to an Action Sheet
	 04:53	
Summary
	 02:03	
Table Views		 00:39:01	
Introduction
	 02:02	
Overview
	 02:59	
Delegates
	 02:53	
Basic Table View
	 10:30	
Selecting a Row
	 04:16	
Grouping
	 07:49	
Customizing
	 05:26	
Summary
	 03:06	
Deployment		 00:29:30	
Introduction
	 02:04	
Overview
	 04:56	
Creating a Provisioning Profile
	 04:17	
Install Profile
	 02:09	
Setup Project to use Profile
	 02:29	
App Icons
	 01:30	
Building
	 00:52	
iTunes Connect
	 04:58	
Uploading App
	 03:25	
Summary
	 02:50	
XCode 4 and More		 00:29:44	
Introduction
	 03:07	
XCode 4
	 09:16	
No XCode
	 06:25	
Visual Studio Overview
	 03:00	
Visual Studio
	 06:07	
Summary
	 01:49

عنوان دوره: Pluralsight - MonoTouch حجم فايل: 933MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight MonoTouch

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Pluralsight MonoTouch_git.ir.rar