پیشنهاد فرادرس

آموزش Unit Testing با MSTest

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش تست واحد (Unit Testing) ، تست نرم افزار

آموزش-unit-testing-با-mstest

Unit Testing در واقع عملیات تست واحد نرم افزار است که تک تک قسمت های نرم افزار به صورت جداگانه تست و ارزیابی می شوند و باگ های احتمالی نرم افزار تشخیص داده می شود.

قبلا یک دوره آموزش پیشرفته برای unit testing در این مطلب قرار گرفته است.

MsTest یک فریمورک Unit Testing است که توسط مایکروسافت از نسخه Visual Studio 2005 به بعد به این نرم افزار اضافه شد.

سرفصل های مهم این دوره آموزشی:

  • چرا باید از فریمورک Unit Testing استفاده کنیم؟
  • مدیریت تست های واحد در Visual Studio
  • اجرای یک آزمایش Unit Testing در CMD
  • معرفی انواع تست واحد و کارایی هر کدام
  • قوانین اعتبار سنجی و آزمایش های Unit Testing
  • و ...

عنوان دوره آموزشي:  Unit Testing with MSTest سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 4 دقيقه نويسنده:Phani Tipparaju

ليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Introduction
	 01:18	
Why Unit Testing Framework?
	 01:21	
Hello VS Unit Testing Framework
	 02:53	
Demo- Writing Your First Unit Test
	 09:09	
Arrange-Act-Assert
	 00:46	
Managing Unit Tests in VS
	 01:16	
Demo- Managing Unit Tests in VS
	 04:49	
Configuring Test Runs
	 01:59	
Demo- Configuring Test Runs
	 04:40	
Debugging Unit Tests
	 00:39	
Demo- Debugging Unit Tests
	 02:15	
Generating Unit Test using VS
	 00:50	
Demo- Generating Unit Tests in VS
	 02:46	
Executing Unit Tests from CMD line
	 02:14	
Demo- Executing Unit Tests from CMD line
	 05:32	
Summary
	 01:08	
Asserts and Testing Lifecycle		 00:48:05	
Introduction
	 02:06	
Initialization and Cleanup of Resources
	 01:17	
Initialize and Cleanup at Test Level
	 01:38	
Demo- Test Initialization and Cleanup
	 03:50	
Initialize and Cleanup at Class Level
	 00:45	
Demo- Class Initialization and Cleanup
	 04:01	
Initialize and Cleanup at Assembly Level
	 00:57	
Demo- Assembly Initialization and Cleanup
	 03:11	
Asserting the Facts
	 02:23	
Demo- Assert, Assert, and Assert
	 14:08	
Test Context
	 00:56	
Demo- TestContext
	 04:06	
Driving Tests with External Data
	 01:41	
Demo- Drive Your Tests With External Data
	 04:45	
Summary
	 02:21	
Types of Tests		 00:51:11	
Introduction
	 00:39	
Testing Web Applications
	 02:04	
Process of Web Testing
	 01:44	
Demo- Adding Web Test to Test Project
	 04:05	
Web Test Run: Browser Relationship When Web Test is Run
	 01:46	
Parameterizaton of Web Servers
	 01:42	
Demo- Parameterizing Web Server
	 02:46	
Demo- Extraction Rules
	 04:45	
Understanding Extraction Rules
	 01:18	
Understanding Validation Rules
	 01:47	
Demo- Validation Rules
	 03:32	
Understanding Dynamic Parameters
	 01:58	
Demo- Dynamic Parameters
	 10:43	
Data Binding
	 00:49	
Demo- Data Binding
	 06:24	
Coded Web Tests
	 00:39	
Demo- Coded Web Tests
	 03:44	
Summary
	 00:46	
Miscellaneous Unit Test Features		 00:41:36	
Introduction
	 01:58	
Ordered Tests
	 01:23	
Demo- Ordered Tests
	 03:27	
Generic Tests
	 01:11	
Demo- Generic Tests
	 03:15	
Unit Test Attributes
	 01:15	
Demo- Unit Test Attributes
	 03:11	
Unit Test Attributes
	 01:12	
Demo- Unit Test Attributes
	 03:26	
Unit Test Attributes
	 01:41	
Demo- Unit Test Attributes
	 04:48	
Testing Web Services Hosted on ASPnet Dev Server
	 01:40	
Demo- Testing Web Services Hosted on ASPnet Dev Server
	 04:46	
Understanding TestConfigurationSection
	 01:38	
Demo- TestConfigurationSection
	 04:55	
Summary
	 01:50

حجم فايل: 573MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Unit Testing with MSTest

پیشنهاد فرادرس