مطالب پیشنهادی از سراسر وب

الگوریتم ها و ساختار داده ها - قسمت اول

دسته بندی ها: الگوریتم و فلوچارت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

الگوریتم-ها-و-ساختار-داده-ها-قسمت-اول

این مجموعه آموزشی (Algorithms and Data Structures - Part 1) نگاهی به هسته ساختمان داده و الگوریتم های مورد استفاده در برنامه های کاربردی روزانه دارد.

این مجموعه محصولی از PluralSight است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • گره زنجیره ای
 • لیست پیوندی
 • اضافه کردن آیتم
 • حذف آیتم
 • لیست مرتبط مضاعف
 • پیاده سازی های مدرن
 • پشته ( آرایه )
 • لیست پیوندی پیاده سازی
 • نمونه پروژه:صف
 • پیاده سازی آرایه
 • صف اولویت
 • دات نت و C + +
 • درخت دودویی
 • اضافه کردن داده ها
 • پیدا کردن داده ها
 • حذف داده ها
 • نمونه پروژه : مرتب سازی واژه ها
 • هش کردن جداول
 • و...

عنوان دوره آموزشي: Algorithms and Data Structures - Part 1 سطح: مقدماتی مدت زمان: 3 ساعت و 13 دقيقه نويسنده:Robert Horvick

لیست سر فصل های این مجموعه:

	Algorithms and Data Structures 1: Linked List 		
Introduction	 		
Node Chains	 		
Code: Node Chains	 		
Linked List	 		
Add Items	 		
Remove Items	 		
Enumerate	 		
Code: Singly Linked List	 		
Doubly Linked List	 		
Code: Doubly Linked List	 		
Modern Implementations	 		
Summary and References	 		
	Algorithms and Data Structures: Stack	 		
Introduction 		
Push & Pop	 		
Stack (Linked List)	 		
Code: Stack (Linked List)	 		
Stack (Array)	 		
Code: Stack (Array)	 		
Postfix Calculator	 		
Demo: Postfix Calculator	 		
Demo: Undo	 		
Other Implementations	 		
Summary and Reference	 		
	Algorithms and Data Structures 1: Queue	 		
Introduction	 		
Enqueue and Dequeue	 		
Linked List Implementation	 		
Code: Linked List Implementation	 		
Demo: Queue	 		
Array Implementation	 		
Code: Array Implementation	 		
Priority Queue	 		
Code: Priority Queue	 		
Demo: Priority Queue	 		
.NET and C++	 		
Summary and Reference	 		
	Algorithms and Data Structures: Binary Trees 		
Introduction	 		
What is a Tree?	 		
Binary Trees	 		
Adding Data	 		
Finding Data	 		
Removing Data	 		
Traversals	 		
Code: Binary Tree	 		
Demo: Sorting Words	 		
Summary	 		
	Algorithms and Data Structures: Hash Tables	 		
Introduction	 		
Hash Tables	 		
Hashing Overview	 		
String Hashing	 		
Demo: String Hashing	 		
Adding Data	 		
Handling Collisions	 		
Growing the Table	 		
Removing Data	 		
Finding Data	 		
Enumerating	 		
Code: Hash Table	 		
Demo: Counting Words	 		
Summary

حجم فایل: 382MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Algorithms and Data Structures Part 1

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس