آموزش پیشنهادی فرادرس

بهترین تمرین ها برای راه اندازی نرم افزار

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Agile

بهترین-تمرین-ها-برای-راه-اندازی-نرم-افز

این آموزش تصویری به مباحث مربوط به Agile در طراحی نرم افزار می شود.

این آموزش تصویری می تواند تمرین خوبی برای آموزش مراحل تولید یک نرم افزار از اول تا آخر باشد.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • معرفی دوره
  • معرفی Team
  • آشنایی با Co-Founders
  • آشنایی با Advisors
  • مقدمه ای بر Customer Development
  • تکنیک های Agile برای Customer Development
  • انواع Exits و Valuation
  • مراحل Exit

عنوان دوره آموزشی: Best Practices for Software Startups سطح: مقدماتی مدت زمان: 3 ساعت و 14 دقیقه نویسنده: Stephen Forteلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
	 03:37	
Business Plan 2.0
	 07:09	
Minimum Viable Product
	 07:04	
Jump Right In
	 02:11	
The Team		 00:27:48	
Introduction
	 01:03	
Co-Founders
	 10:21	
The right team size
	 08:41	
Advisors
	 07:43	
Customer Development		 00:35:15	
Introduction to Customer Development
	 04:41	
The Four Steps of Customer Development
	 11:48	
The Customer Development Manifesto
	 16:55	
Resources and Wrap-up
	 01:51	
Technical Excellence		 00:24:16	
Introduction
	 03:26	
Pairing Agile Development with Customer Development
	 02:33	
Agile Techniques for Customer Development
	 10:19	
DevOps
	 07:58	
Funding Your Startup		 00:51:50	
Introduction
	 01:18	
The New, New Startup Economics
	 13:50	
Funding Stages
	 08:10	
How to Value Your Startup
	 14:26	
Dilution
	 11:32	
Wrap-up
	 02:34	
Exits		 00:35:48	
Introduction and definitions
	 04:28	
Types of Exits and Valuation
	 14:01	
Stages of an Exit
	 15:09	
Wrap-up
	 02:10

حجم فایل: 274MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Best Practices for Software Startups

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس