آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره Business Dashboard Fundamentals

دسته بندی ها: آموزش اکسل (Excel) ، آموزش آفیس (Microsoft office) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Tableau

دوره-business-dashboard-fundamentals

در این آموزش تصویری با نحوه ساخت داشبوردهای تجاری با استفاده از نرم افزارهای Microsoft Excel و Tableau آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با Visual
 • حذف نمودار های ناخواسته
 • نمودارهای مشترک
 • کار با انواع نمودار ها
 • انتخاب نوع نمودار
 • برنامه ریزی Dashboard
 • فرآیند توسعه Dashboard 
 • ساختمان Dashboard در اکسل قسمت 1 - کار با داده ها
 • دستیابی به داده ها
 • ساختمان Dashboard در اکسل قسمت 2- تجسم داده
 • ساختمان نمودارها
 • ساختمان Dashboard 
 • اتصال به داده ها
 • قالب بندی فایل ها
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Business Dashboard Fundamentals سطح: مقدماتی مدت زمان: 3 ساعت و 36 دقیقه نویسنده: Ben Sullinsتوضیحات:

Business dashboards are the cornerstone of Business Intelligence deliverables in today's information economy. The better you can properly visualize and present data in dashboard form the more effective use of your companies data you can make. This course explains all the concepts behind why certain charts and dashboards stand out as more valuable than others and walks you through step-by-step how to build them using tools you already know and love, Microsoft Excel and Tableau Software's free version, Tableau Public.

Introduction 01:34 Visual Perception 04:28 Dashboard Examples 06:35 Why Stats Aren't Enough 01:57 How to Make Data Beautiful 14:09 Demo: Eliminating Chart Junk 03:57 Summary 01:12 Common Charts 00:22:04 Introduction 00:37 Basic Data Presentation Methods 01:02 Basic Chart Types 03:13 Choosing a Chart Type 04:38 Advanced Chart Types 05:37 Chart Types to Avoid 05:54 Summary 01:00 Dashboard Planning 00:12:46 Introduction 00:33 Dashboard Development Process 01:21 Request Process 03:15 Prioritization 03:06 Documentation 03:39 Summary 00:49 Dashboard Design 00:19:02 Introduction 00:49 Dashboard Design Considerations 05:37 Knowing Your Audience 04:42 Choosing the Right Data 05:01 Dashboard Layout 01:54 Summary 00:56 Building Dashboards in Excel Part 1 - Working with Data 00:29:48 Introduction 00:46 DEMO: Acquiring Data 10:42 DEMO: Massaging Data 17:52 Summary 00:26 Building Dashboards in Excel Part 2 - Visualizing Data 00:37:11 Introduction 00:57 DEMO: Building Charts 05:31 DEMO: Building Dashboards 09:02 DEMO: Building Scorecards 14:47 DEMO: Preparing for Distribution 06:04 Summary 00:47 Building Dashboards in Tableau Part 1- Working with Data 00:32:52 Introduction 01:13 DEMO: Getting Setup 02:23 DEMO: Connecting to Data 05:26 DEMO: Working with Data 23:23 Summary 00:26 Building Dashboards in Tableau Part 2 - Visualizing Data 00:29:04 Introduction 01:09 DEMO: Building Charts 10:34 DEMO: Building Dashboards 04:40 DEMO: Formatting 07:10 DEMO: Sharing Your Work 04:33 Summary 00:55

حجم فایل:791MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Business Dashboard Fundamentals

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس