آموزش پیشنهادی فرادرس

ساخت اپلیکیشن های Windows Phone و Windows Store با Caliburn.Micro

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، برنامه نویسی ویندوز فون

ساخت-اپلیکیشن-های-windows-phone-و-windows-store-با-caliburn-micro

Caliburn.Micro چیست؟

Caliburn.Micro یک فریمورک قدرتمند برای ساخت اپلیکیشن های چند سکویی با استفاده از XAML می باشد.

در این آموزش تصویری با نحوه ساخت اپلیکیشن های Windows Phone و Windows Store با استفاده از Caliburn.Micro آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • معماری نرم افزار
 • راه اندازی و پیکربندی
 • ایجاد پروژه Windows Phone
 • به اشتراک گذاری ViewModels
 • کار با WindowsPhone
 • نسخه ی نمایشی: Autofac در WindowsPhone
 • مفهوم Agility
 • دستور کار برنامه
 • کار با صفحه نمایش و رساناها
 • رابط های صفحه نمایش
 • ذخیره سازی کنترل کننده ها
 • نحوه ی لینک کردن
 • کار با Windows 8
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Windows Phone and Windows Store Apps With Caliburn.Micro سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 9 دقیقه نویسنده: Brendan Kowitz

توضیحات:

Learn to leverage Caliburn.Micro to create apps. This course will guide you through this feature-rich framework in ways that will help you save time.
Reinvigorate your XAML knowledge targeting Windows 8 and Windows Phone Apps with the latest, portable version of Caliburn.Micro. By leveraging Caliburn.Micro to create apps, this course will guide you through this feature-rich framework in ways that will help you save time, and apply conventions that allow everything to fall into place. If you want to deliver quality apps and bolster your development efforts, this course is for you.

Application Architecture 22:47 Introduction 1:06 Application Architecture 1:01 Demo Concept 0:44 Project Structure 1:24 Setup and Config 0:22 Creating a Windows Phone New Project 8:07 Creating a New Windows Store Project 4:37 Sharing ViewModels 4:55 Summary 0:26 IoC, Services, and Lifetime Management 17:13 Introduction 0:44 Simple Container 2:26 The Service Locator 1:32 Better IoC With Autofac 2:40 Lifetime Scopes in WindowsPhone 2:29 Demo: Autofac in WindowsPhone 4:14 Demo: Autofac in WindowsStore 2:03 Summary 1:01 Feature Deep Dive 55:01 Introduction 0:26 Agility Wall Concept 1:02 Agility Wall Demo 1:18 Agenda 4:31 Conventions Demo 6:45 Screen and Conductors 1:29 Screen Interfaces 1:35 Conductor Demo 5:07 Actions 3:59 Action.Target 1:51 Message.Attach 2:57 Navigation 1:27 Navigation Demo 7:26 The Event Aggregator 2:32 Handling Messages 0:58 Event Aggregator Demo 8:03 CoRoutines 1:01 Summary 2:24 Advanced Scenarios 34:17 Introduction 0:33 Agenda 3:20 Tombstoning 3:04 Storage Handlers Demo 4:57 Deep Linking 2:24 Deep Linking Demo 4:43 Launchers and Choosers 1:15 Launchers and Choosers Demo 4:41 WindowsPhone Application Bar 1:27 Windows 8 Contracts 5:07 Windows 8 Contracts Demo 1:02 Summary 1:38

حجم فایل: 384MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Windows Phone and Windows Store Apps With Caliburn.Micro

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس