مطالب پیشنهادی از سراسر وب

فیلم آموزش PowerPoint

دسته بندی ها: آموزش آفیس (Microsoft office) ، آموزش های TrainSignal ، آموزش پاورپوینت (Powerpoint)

فیلم-آموزش-powerpoint

به درخواست دوستان دوره آموزش کامل Powerpoint که در حقیقت سه دوره جداگانه از شرکت Trainsignal است را برای شما آماده کردیم.

این دوره ها از پاورپوینت 2007 تا پاورپوینت 2013 را آموزش می دهند.

سرفصل های دوره های آموزشی:

 •  ایجاد یک Hyperlinks
 • ایجاد Action Buttons
 • گذاشتن صدا در Presentation
 • گذاشتن فیلم در Presentation
 • برنامه ریزی برای Presentation
 • آشنایی با طراحی
 • آشنایی با انواع مختلف Presentations
 • مروری بر PowerPoint 2007
 • ساخت قالب Scratch
 • افزودن اسلاید جدید و Sections
 • ایجاد یک فایل PDF
 • ایجاد یک فیلم
 • دخیره فایل PowerPoint در Web
 • پخش یک اسلاید از طریق اینترنت
 • ایجاد یک Template Masters
 • ذخیره Presentation به عنوان Template
 • افزودن و قالب بندی متن
 • ایجاد یک Presentation از Template
 • ایجاد یک WordArt
 • ایجاد Basic Shapes
 • قراردادن Symbols
 • ایجاد یک Custom Shape
 • استفاده از Grids و Guides to Position Objects
 • وارد کردن یک جدول
 • اضافه کردن اطلاعات به یک جدول
 • ایجاد یک Excel Spreadsheet در PowerPoint
 • ایجاد یک جدول
 • اضافه کردن یک نمودار Trendline
 • اضافه کردن متن و تصاویر در SmartArt Graphic
 • ایجاد یک آلبوم عکس
 • حذف عکس از پشت زمینه
 • از بین بردن صدا
 • ویرایش صوتی
 • کار با PowerPoint Files Through the Backstage View
 • اضافه کردن Slide Transitions
 • ایجاد یک انیمیشن
 • ایجاد یک Custom Show
 • آماده سازی Speaker Notes
 • کدهای جاسازی و لینک کردن فایل
 • ایجاد یک جدول
 • کار با نمودارها
 • ایجاد یک Slide Transitions
 • آشنایی با Animations
 • کار با Actions and Hyperlinks
 • کار با صدا
 • کار با ویدیو
 • آشنایی با PowerPoint 2013
 • ایجاد و ذخیره New Presentation
 • ایجاد واصلاح یک Template
 • کار با متن
 • کار با عکسها
 • کار با شکلها
 • کار با اسلاید ها

لیست دوره های آموزشی:

 • PowerPoint 2007
 • PowerPoint 2010
 • PowerPoint 2013

لیست سرفصل های دوره Trainsignal-PowerPoint 2007:

 Creating a G%80%9CFlash-StyleG%80%9D Presentation Using PowerPoint
0 Course Introduction
0 Introduction
1 An Introduction to Rhetoric
12 Preparing Materials for Your Presentation
13 Preparing Yourself for Your Presentation
14 Introduction to Animations
15 Creating Hyperlinks
16 Creating Action Buttons
17 Inserting Audio into a Presentation
18 Inserting Video into a Presentation
19 Planning to Distribute a Presentation
2 An Introduction to Design
3 Types of Learners
4 Understanding Various Kinds of Presentations
5 Navigating PowerPoint 2007
6 Starting from a Template vs. Starting from Scratch
7 Introduction to our Scenario
8 Building a Template from Scratch
Ins for PowerPoint
Led Presentation, Part One
Led Presentation, Part Three
Led Presentation, Part Two

لیست سرفصل های دوره Trainsignal-PowerPoint 2010:

0 Getting Started with PowerPoint 2010 Training
0 Introduction
1 Overview of New and Enhanced Features
10 Adding New Slides and Sections
100 Exporting to Microsoft Word
101 Sending a PowerPoint Presentation via Email
102 Saving a PowerPoint File to the Web
103 Creating a PDF
104 Creating a Video
105 Broadcasting a Slide Show over the Internet
106 Packaging a Presentation for a CD
107 Introduction to Templates
108 Creating Template Masters
109 Saving a Presentation as a Template
11 Adding and Formatting Text
110 Next Steps
12 Copying and Pasting
13 Creating a Presentation from a Template
14 Applying a Theme
15 Customizing Slide Backgrounds
16 Adjusting Page Orientation and Size
17 Bullet and Number Lists
18 Adding a Text Box
19 Adjusting Text Layout
2 Deprecated Features
20 AutoFit Options
21 Inserting Symbols
22 Creating WordArt
23 Creating Basic Shapes
24 Formatting Shapes
26 Creating a Custom Shape
27 Combining Shapes
28 Editing Points
29 Reordering Layers with the Selection and Visibility Pane
3 Finding Commands Quickly with the Quick Access Toolbar
30 Reordering Objects
31 Positioning Objects on a Slide
32 Grouping Shapes and Objects
33 Using Grids and Guides to Position Objects
34 Inserting a Table
35 Formatting a Table
36 Adding Data to a Table
37 Copying an Excel Table into PowerPoint
38 Creating an Excel Spreadsheet in PowerPoint
39 Creating a Chart
4 Finding Commands Using the Ribbon
40 Editing Chart Data
41 Changing the Chart Layout
42 Applying Chart Styles
43 Customizing Charts
44 Animating Charts
45 Adding a Chart Trendline
46 Creating a SmartArt Graphic
47 Adding Text and Images to a SmartArt Graphic
48 Adding or Deleting SmartArt Shapes
49 Formatting SmartArt
5 Switching Between Presentation Views
50 Animating SmartArt
51 Converting a Slide to SmartArt
52 Converting a SmartArt Graphic to Shapes
53 Saving SmartArt as a Picture
54 Inserting Pictures, Clip Art, and Screen Shots
55 Creating a Photo Album
56 Resizing, Scaling and Rotating Pictures
57 Cropping Pictures
58 Adjusting and Editing Pictures
59 Removing Picture Backgrounds
6 Navigating and Editing Slides with the Slides Outline Pane
60 Applying Picture Effects
61 Compressing Picture Size
62 Inserting Clip Art Audio
63 Inserting Audio from Your Computer
64 Recording Your Own Audio
65 Playing and Pausing Audio
66 Adding and Removing Audio Bookmarks
67 Trimming Audio
68 Fading Audio
69 Adjusting Volume
7 Switching to Master Views
70 Controlling When and How Audio Plays
71 Looping Audio
72 Audio Bookmarks and Triggers
73 Recording Your Own Audio Narration
74 Inserting Video
75 Cropping Video
76 Formatting Video
77 Trimming Video
78 Setting the Poster Frame
79 Compressing Video
8 Working with PowerPoint Files Through the Backstage View
80 Video Bookmarks and Triggers
81 Introduction to Object Linking and Embedding
82 Embedding and Linking Files
83 Adding Slide Transitions
84 Adjusting Transition Timing
85 Previewing Transitions
86 Creating Animations
87 Modifying an Animation
88 Reordering Animations
89 Saving Time with the Animation Painter
9 Tour of the PowerPoint Blank Template
90 Displaying the Advanced Animation Timeline
91 Advanced Animations
92 Triggering Animations
93 Rehearsing Your Slide Show Presentation
94 Creating a Custom Show
95 Adjusting Slide Show Options
96 Presentation Keyboard Shortcuts
97 Preparing Speaker Notes
98 Preparing Audience Handouts
99 Advanced Printing Options
D Shapes

لیست سرفصل های دوره Trainsignal-PowerPoint 2013 Essentials:

0 Introduction
0 Presenting in the 21st Century
1 Signing In or Switching Users
10 Creating a Table
11 Working with SmartArt
12 Working with Charts
13 Creating Slide Transitions
14 Introduction to Animations
15 Working with Actions and Hyperlinks
16 Working with Sound
17 Working with Video
18 Setting Up Your Presentation
19 Sharing Your Presentation
2 Getting to Know PowerPoint 2013
3 Creating and Saving a New Presentation
4 Creating and Modifying a Template
5 Slide Design 101
6 Working with Slides
7 Working with Text
8 Working with Photos
9 Working with Shapes

عنوان دوره:Trainsignal-PowerPoint 2007 حجم فایل: 943MB

عنوان دوره:Trainsignal-PowerPoint 2010 حجم فایل: 931MB

عنوان دوره: Trainsignal-PowerPoint 2013 Essentials حجم فایل:597MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TrainSignal Microsoft Powerpoint 2007-2010

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس