آموزش پیشنهادی فرادرس

معرفی ویژگی های جدید Citrix XenDesktop 7.5

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

معرفی-ویژگی-های-جدید-citrix-xendesktop-7-5

در این آموزش تصویری با ویژگی های جدید Citrix XenDesktop 7.5 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • ویژگی های ماتریکس XenDesktop  و  XenApp 7.5
  • XenDesktop 7.5 چیست؟
  • کار با FrameHawk Acquisition
  • کار با Return of XenApp
  • ویرایش XenApp و ویژگی های ماتریکس
  • کار با XenApp FAQ
  • به روز رسانی Citrix XenDesktop 7.x  به  7.5
  • و ...

عنوان دوره آموزشی: Citrix XenDesktop 7.5: Upgrading and New Features سطح: متوسط مدت زمان: 1 ساعت و 31 دقیقه نویسنده: Elias Khnaserلیست سرفصل های دوره آموزشی:

This course covers everything you need to know about what's new in XenDesktop and XenApp 7.5, including new features and the upgrade process from XenDesktop 5.x and from XenDesktop 7.x to XenDesktop 7.5.

XenDesktop and XenApp 7.5 Features Matrix 04:12 What's New in XenDesktop 7.5? 03:23 What's New in XenDesktop 7.5? (continued) 06:08 FrameHawk Acquisition 03:01 Module Summary 02:48 The Return of XenApp 00:17:12 The Return of XenApp 02:05 What's New in XenApp 7.5? 02:11 XenApp Editions and Features Matrix 01:26 XenApp FAQ 09:34 Module Summary 01:55 Upgrade Citrix XenDesktop 5.x to 7.5 00:25:49 Migration Paths and System Requirements 08:22 Upgrade Process 06:03 Upgrading Components 04:57 Upgrading Delivery Site Database 04:00 Module Summary 02:26 Upgrade Citrix XenDesktop 7.x to 7.5 00:29:14 Migration Paths and System Requirements 06:29 Upgrade Process 08:38 Upgrading Components 08:30 Upgrading Delivery Site Database 03:15 Module Summary 02:18

حجم فایل: 150MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Citrix XenDesktop 7.5 Upgrading and New Features

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس