1000 مکالمه انگلیسی برای اسپیکینگ | یادگیری انگلیسی همراه با دیالوگ

دسته بندی ها: آموزش مکالمه زبان انگلیسی (Speaking) ، آموزش زبان ، آموزش زبان انگلیسی

ما بیشتر کلمات رایج انگلیسی را در مکالمات انگلیسی یاد می‌گیریم.

تمرین اسپیکینگ کلمات انگلیسی همراه با مثال بهترین گزینه است.

1000 English conversation practice for Spoken English. Learn English with dialogues All English Lessons — build your vocabulary 1:19:35

We learn most common English words in English conversation - 1000 English conversation practice. We learn English words with examples for English speaking practice

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط