1200 عبارت انگلیسی با "If" برای مکالمات انگلیسی | جملات شرطی در انگلیسی

دسته بندی ها: آموزش مکالمه زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش واژگان زبان انگلیسی ، آموزش زبان

یادگیری 1200 عبارت کاربردی با IF برای مکالمات روزمره شما.

1200 English Phrases with "IF" for English Conversation. Conditional Sentences in English All English Lessons — build your vocabulary 1:44:11

Learn 1200 useful phrases with IF in English for daily conversation.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط