1200 عبارت انگلیسی با "It was" برای مکالمات

دسته بندی ها: آموزش مکالمه زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان

یادگیری 1200 عبارت انگلیسی با "It was" برای مکالمات.

تمرین و تکرار را فراموش نکنید.

1200 English Phrases with "It was" for English Conversation All English Lessons — build your vocabulary 1:25:11

1200 English Phrases with "It was" for English Conversation

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط