250 عبارات انگایسی با "As Soon As" برای مکالمات انگلیسی

دسته بندی ها: آموزش مکالمه زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان

یادگیری 250 عبارت کاربردی با "As Soon As" برای مکالمات روزمره.

250 English Phrases with "AS SOON AS" for English Conversation All English Lessons — build your vocabulary 20:35

Learn 250 useful phrases with AS SOON AS in English for daily conversation.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط