تفاوت بین: while / for a while / in a while

دسته بندی ها: آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان

در این ویدئو آلیشا به 5 سؤال شما پاسخ می‌دهد:

-چرا بعضی اوقات فعل "do" را قبل از فعل دیگر به کار می‌بریم؟

-لطفاً تفاوت بین  while / for a while / in a while را توضیح دهید.

-معنی "literally" چیست؟ آیا افراد به شکل اشتباهی از آن استفاده می‌کنند؟

-معنی کلمه "ball game" چیست؟ مثال: "YouTube comments are a whole other ball game"

-تفاوت بین outcome و result در چیست؟

A while / for a while / in a while: What is the difference in English? Learn English with EnglishClass101.com 12:47

In this video, Alisha answers 5 questions.
- Why we use sometimes the verb "do" before another verb?
- I would like to know if there are differences between "a while," "for a while" and "in a while" If there is, can you explain?
- What does "literally" mean? Do people use it the wrong way?
- What's the meaning of "ball game" (as in "YouTube comments are a whole other ball game")?
- What is the difference between outcome and result?

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط