آیا می توانیم هوش مصنوعی را بدون از دست دادن کنترل آن بسازیم؟

دسته بندی ها: سخنرانی های تد ، آموزش هوش مصنوعی

آیا از هوش مصنوعی فوق العاده می ترسید؟ هریس می گوید ما قصد داریم ماشین های مافوق بشری بسازیم، اما ما هنوز با مشکلات مربوط به ایجاد چیزی که ممکن است با ما همانند رفتار ما با مورچه ها رفتار کند برخورد نکرده ایم.

Can we build AI without losing control over it? | Sam Harris TED 14:28

Scared of superintelligent AI? You should be, says neuroscientist and philosopher Sam Harris -- and not just in some theoretical way. We're going to build superhuman machines, says Harris, but we haven't yet grappled with the problems associated with creating something that may treat us the way we treat ants.

TEDTalks is a daily video podcast of the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design -- plus science, business, global issues, the arts and much more.

لینک های دانلود حجم فایل: 51.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیcan-we-build-ai-without-losing-control-over-it-sam-harris-git.ir.mp4 can-we-build-ai-without-losing-control-over-it-sam-harris-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط