ساده کردن عبارات رایج در انگلیسی

دسته بندی ها: آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان

در این درس آلیشا به 6 سؤال شما پاسخ می‌دهد:

-تفاوت بین home و house در چیست؟

-تفاوت بین "to fill in" و "to fill out" چیست؟

-چه موقع باید از "do not" و "don't" استفاده کنم؟

-تفاوت بین other و another در چیست؟

-کی و چگونه از "WITH" قبل یا بعد از جمله استفاده می‌کنیم؟

-کدام یک از این دو جمله درست هستند: "Waiting in the lobby" یا "Waiting at the lobby" 

Common English Expressions Made Easy Learn English with EnglishClass101.com 14:59

https://bit.ly/2MyqWWD ← Learn English for everyday life with your free PDF Lessons
https://bit.ly/2QgZptO ← Ask Alisha your question now! ↓Check how below↓

To send your question to Alisha it’s simple and will take you less than 30 seconds.
Step 1: Go to https://bit.ly/2QgZptO
Step 2: Sign up for a Free Lifetime Account
Step 3: Ask any question to Alisha and get your question answered in a video!

In this video, Alisha answers 6 questions.
- What's the difference between home and house?
- What is the difference between ""to fill in"" and ""to fill out""?
- When should i use ""do not"" and when should i use ""don't""?
- What's the difference between other and another?
- When and how do we use """"WITH"""" before or after a sentence?
- Which of these two sentences is correct? 'Waiting in the lobby' or 'waiting at the lobby'.

You've got questions about life in the United States, American culture, or any English related questions you don’t want to sift through textbooks for the answer? Your favorite English teacher Alisha takes the questions you've been asking and lay them out in an easy-to-follow format. Turn those question marks into exclamation points and get on with your English study. Interact with Alisha to clear up any confusion you have or just satisfy your curiosity. Not only you’ll be able to send questions but also power up your language with your free lifetime account. Learning English is made easy for you.

Follow and write to us for more free content:
■ Facebook: https://www.facebook.com/EnglishClass101
■ Twitter: https://twitter.com/EnglishClass101
■ Instagram:: https://www.instagram.com/wwwEnglishClass101com

#English #LearnEnglish #EnglishClass101 #EnglishLesson

لینک های دانلود حجم فایل: 38.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیcommon-english-expressions-made-easy-git.ir.mp4 common-english-expressions-made-easy-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط