تفاوت بین مکالمات انگلیسی آمریکایی و بریتیش

دسته بندی ها: آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان

در این ویدئو آلیشا به 5 سؤال شما پاسخ می‌دهد:

-تفاوت بین "not related to" و "nothing to do with" چیست؟

-در استفاده از کلمه "Overlap" به معنی "Meet" آیا منظور "we never met before" است یا "we never met accidentally"؟

-تفاوت بین "As and While" چیست؟ مثال: While I was walking, I ate an apple و As I was walking, I ate an apple. چه موقع از آن ها استفاده کنم؟

-تفاوت بین till و Untill چیست و چگونه به درستی از آن استفاده کنیم؟

-تفاوت بین مکالمات انگلیسی و بریتیش در چیست؟

Differences between British and American English Conversations Learn English with EnglishClass101.com 12:35

In this video, Alisha answers 5 questions.
- What's the difference between "not related to" and "nothing to do with"?
- Hey Alisha. I ran across the word 'overlap,' with a meaning like 'meet'. For instance: 'we never overlapped.' Does that mean "we never met before" or maybe "we never met accidentally." Is this correct? Or close?
- What is the difference between 'As and While'? For example, While I was walking, I ate an apple. and As I was walking, I ate an apple. When do i use "as" and "while"?
- Hi Alisha. What's the difference between till and until and how do we use them correctly?
- What's the difference between American English conversation and British English conversation?

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط