تمرین اسپیکینگ انگلیسی - 100 سؤال و جواب انگلیسی - تمرین آیلتس و تافل

دسته بندی ها: آموزش مکالمه زبان انگلیسی ، آموزش زبان ، آموزش زبان انگلیسی

در این ویدئو شما 100 سؤال و جواب مبتدی برای روان صحبت کردن را یاد خواهید گرفت. 

هر سؤال و جواب تلفظ خودش را دارد که لهجه آن آمریکایی می‌باشد.

English Speaking Practice / 100 Common English Questions and Answers / IELTS TOEFL Practice All English Lessons — build your vocabulary 22:22

In this video you will learn 100 English questions and answers for beginners to speak English fluently. Every question and answer is provided with pronunciation. This video represents American English.
Music: “(Zen Meditation ) by Eric Bartel. https://free-meditation-music.com“

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


Related Videos