چگونه درصد و کسرها را در انگلیسی بگوییم | گرامر پایه انگلیسی

دسته بندی ها: آموزش واژگان زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان

در این درس گرامری شما یاد می‌گیرید که چگونه کسرها و درصدها را به انگلیسی بیان کنید.

Expressing Percentages & Fractions in English - Basic English Grammar Learn English with EnglishClass101.com 11:6

In this English grammar lesson you will learn how to express percentages and fractions in English. With this video you will be able to able to improve your English grammar. Are you ready to avoid doing common English mistakes?

Our English host gives you easy to understand explanations. This is THE FASTEST way to easily take your English ability to the next level!

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط