FPGA

  • آموزش برنامه نویسی FPGA با VHDL

آموزش برنامه نویسی FPGA با VHDL

پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۰۰
  • آموزش VHDL برای استفاده در مدارهای دیجیتالی FPGA و ASIC

آموزش VHDL برای استفاده در مدارهای دیجیتالی FPGA و ASIC

شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۲۲
  • آموزش VHDL ، ISE و FPGA با طراحی یک آلارم خانگی ساده

آموزش VHDL ، ISE و FPGA با طراحی یک آلارم خانگی ساده

شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۴۵