اینترنت اشیاء | IOT

 • Lynda Electronics Foundations: Basic Circuits

Lynda Electronics Foundations: Basic Circuits

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۳۴
 • Lynda Electronics Foundations: Fundamentals

Lynda Electronics Foundations: Fundamentals

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۳۴
 • Lynda Electric Bass Lessons: Advanced

Lynda Electric Bass Lessons: Advanced

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۳۴
 • Lynda Securing the IoT: Introduction

Lynda Securing the IoT: Introduction

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۲۶
 • Lynda IoT Development with Windows 10 IoT Core 1: Installation and Basic Connection

Lynda IoT Development with Windows 10 IoT Core 1: Installation and Basic Connection

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۲۶
 • Lynda IoT Development with Windows 10 IoT Core 2: Enabling the Cloud and Security

Lynda IoT Development with Windows 10 IoT Core 2: Enabling the Cloud and Security

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۲۶
 • Lynda IoT Foundations: Low-Power Wireless Networking

Lynda IoT Foundations: Low-Power Wireless Networking

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۲۶
 • LinuxAcademy Azure IoT for the Enterprise

LinuxAcademy Azure IoT for the Enterprise

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۴۰
 • LinuxAcademy Azure IoT Essentials

LinuxAcademy Azure IoT Essentials

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۴۰
 • Lynda Electronics Foundations Fundamentals

Lynda Electronics Foundations Fundamentals

جمعه ۰۹ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۰۰
 • Lynda Cert Prep Revit MEP Electrical Certified Professional

Lynda Cert Prep Revit MEP Electrical Certified Professional

شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۰
 • تولید آهنگ الکترونیکی در Ableton Live

تولید آهنگ الکترونیکی در Ableton Live

سه شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی FPGA با VHDL

آموزش برنامه نویسی FPGA با VHDL

پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش طراحی آی سی های رادیویی

آموزش طراحی آی سی های رادیویی

یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش Raspberry Pi GPIO

آموزش Raspberry Pi GPIO

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
 • ساخت مدیا سرور با Raspberry Pi

ساخت مدیا سرور با Raspberry Pi

سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش AutoCAD Electrical

آموزش AutoCAD Electrical

دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • راهنمای کامل Arduino : ساخت ماشین مسابقه

راهنمای کامل Arduino : ساخت ماشین مسابقه

چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
 • راهنمای کامل و گام به گام LabVIEW

راهنمای کامل و گام به گام LabVIEW

جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش کامل Raspberry Pi و اینترنت اشیاء

آموزش کامل Raspberry Pi و اینترنت اشیاء

پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آشنایی با Raspberry Pi و Arduino

آشنایی با Raspberry Pi و Arduino

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰