آموزش رباتیک

دسته بندی: آموزش اینترنت اشیاء (IOT)

معرفی رباتیک

رباتیکشاخه ای از مهندسی است که شامل طراحی، ساخت و بهره برداری از روبات ها می شود. این رشته با الکترونیک، علوم رایانه، هوش مصنوعی، مکاترونیک، فناوری نانو، اینترنت اشیا و مهندسی زیست فناوری در ارتباط است.

نویسنده موضوعات علمی تخیلی، اسحاق آسیموف، برای اولین بار از اصطلاح روباتیک در یک داستان کوتاه در دهه 1940 استفاده کرد. در این داستان، آسیموف سه اصل را برای هدایت رفتار روبات ها و ماشین های هوشمند پیشنهاد کرد. این سه قانون رباتیک آسیموف، تا کنون هم بر جای مانده اند:

  • روباتها نباید هرگز به انسان ها آسیب برسانند.
  • روبات ها باید دستورالعمل های انسان را بدون نقض قانون 1 دنبال کنند.
  • روبات ها باید از خود بدون نقض قوانین دیگر محافظت کنند.

برای بسیاری از مردم، روبات دستگاهی است که از رفتار انسان ها تقلید می کنند. مردم هنوز قادر به ایجاد ارتباط با ربات ها نیستند. با این حال، رادنی بروکس و تیم او در آزمایشگاه هوش مصنوعی MIT در حال ساختن چنین روباتهای انسان دوستانه ای هستند.

ویژگی های یک ربات

  • دارای احساس و درک از محیط اطراف
  • توانایی حرکت
  • انرژی
  • هوش

بنابراین ربات یک سیستم است که حاوی سنسورها، سیستم های کنترل، کنترل گر، منابع قدرت و نرم افزار است که همه با یکدیگر کار می کنند تا یک کار را انجام دهند.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟