یادگیری ماشینی | Machine Learning

معرفی یادگیری ماشینی

یادگیری ماشینی یا Machine Learning نوعی از هوش مصنوعی (AI) است که اجازه می دهد برنامه های کاربردی نرم افزار در پیش بینی نتایج بدون برنامه ریزی دقیق تر شوند. فرض اساسی یادگیری ماشینی ایجاد الگوریتمی است که می تواند داده های ورودی را دریافت کند و از تجزیه و تحلیل آماری برای پیش بینی مقدار خروجی در یک محدوده قابل قبول استفاده کند.

الگوریتم های یادگیری ماشینی اغلب با عنوان نظارت شده یا نظارت نشده طبقه بندی می شوند. الگوریتم های نظارت شده نیاز به انسان ها دارد تا علاوه بر ارائه بازخورد در مورد دقت پیش بینی در طول آموزش، ورودی و خروجی مورد نظر را ایجاد کنند. پس از تکمیل آموزش، الگوریتم آنچه را که به داده های جدید آموخته اشده است را اعمال می کند.

الگوریتم های نظارت نشده باید با داده های مورد نظر مورد آموزش قرار نگیرند. در عوض، آنها از یک روشی به نام یادگیری عمیق استفاده می کنند که داده ها را مرور می کند و به نتیجه گیری می رساند. الگوریتم های یادگیری نظارت نشده برای وظایف پردازش پیچیده تر از سیستم های یادگیری نظارت شده استفاده می شود.

فرایندهای موجود در یادگیری ماشینی شبیه به داده کاوی و مدل سازی قابل پیش بینی است. هر دو نیاز به جستجو از طریق داده ها برای جست و جوی الگوها و تنظیم فعالیت های برنامه می باشد. بسیاری از افراد با یادگیری ماشینی با خرید در اینترنت آشنا هستند. فراتر از بازاریابی شخصی، دیگر موارد استفاده از یادگیری ماشینی عبارتند از: شناسایی تقلب، فیلتر کردن spam، تشخیص تهدید امنیت شبکه ای، نگهداری قابل پیش بینی و ایجاد خبر.

 • آموزش رگرسیون خطی در یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی

آموزش رگرسیون خطی در یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش یادگیری عمیق برای NLP با Python 

آموزش یادگیری عمیق برای NLP با Python 

جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی با تنسورفلو

آموزش یادگیری ماشینی با تنسورفلو

جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش شبکه های عصبی و شبکه‌های عصبی پیچشی

آموزش شبکه های عصبی و شبکه‌های عصبی پیچشی

دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • خوشه بندی و  Association در یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی 

خوشه بندی و  Association در یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی 

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش مراحل یادگیری ماشینی AWS

آموزش مراحل یادگیری ماشینی AWS

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی با Core ML در iOS 11 

آموزش یادگیری ماشینی با Core ML در iOS 11 

پنج شنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش دستورالعمل های TensorFlow 1.X برای یادگیری تحت نظارت و بدون نظارت

آموزش دستورالعمل های TensorFlow 1.X برای یادگیری تحت نظارت و بدون نظارت

چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش TensorFlow برای مبتدیان

آموزش TensorFlow برای مبتدیان

چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی با پایتون و Scikit-Learn

آموزش یادگیری ماشینی با پایتون و Scikit-Learn

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش تشخیص و شناسایی آبجکت با یادگیری عمیق در OpenCV

آموزش تشخیص و شناسایی آبجکت با یادگیری عمیق در OpenCV

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آشنایی با کتابخانه های سی پلاس پلاس در یادگیری ماشینی

آشنایی با کتابخانه های سی پلاس پلاس در یادگیری ماشینی

پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش مبانی برنامه نویسی – منطق فازی

آموزش مبانی برنامه نویسی – منطق فازی

چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش اصولی NLP با Python برای یادگیری ماشینی

آموزش اصولی NLP با Python برای یادگیری ماشینی

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش Computer Vision API در Microsoft Cognitive Services

آموزش Computer Vision API در Microsoft Cognitive Services

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی در مبانی هوش مصنوعی 

آموزش یادگیری ماشینی در مبانی هوش مصنوعی 

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش اصولی یادگیری ماشینی در سرویس های وب آمازون

آموزش اصولی یادگیری ماشینی در سرویس های وب آمازون

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش خوشه بندی (Clustering) با Spark ML

آموزش خوشه بندی (Clustering) با Spark ML

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی در Azure 

آموزش یادگیری ماشینی در Azure 

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی و Apache Storm با مثال

آموزش یادگیری ماشینی و Apache Storm با مثال

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی (machine learning)

آموزش یادگیری ماشینی (machine learning)

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰