یادگیری ماشینی | Machine Learning

معرفی یادگیری ماشینی

یادگیری ماشینی یا Machine Learning نوعی از هوش مصنوعی (AI) است که اجازه می دهد برنامه های کاربردی نرم افزار در پیش بینی نتایج بدون برنامه ریزی دقیق تر شوند. فرض اساسی یادگیری ماشینی ایجاد الگوریتمی است که می تواند داده های ورودی را دریافت کند و از تجزیه و تحلیل آماری برای پیش بینی مقدار خروجی در یک محدوده قابل قبول استفاده کند.

الگوریتم های یادگیری ماشینی اغلب با عنوان نظارت شده یا نظارت نشده طبقه بندی می شوند. الگوریتم های نظارت شده نیاز به انسان ها دارد تا علاوه بر ارائه بازخورد در مورد دقت پیش بینی در طول آموزش، ورودی و خروجی مورد نظر را ایجاد کنند. پس از تکمیل آموزش، الگوریتم آنچه را که به داده های جدید آموخته اشده است را اعمال می کند.

الگوریتم های نظارت نشده باید با داده های مورد نظر مورد آموزش قرار نگیرند. در عوض، آنها از یک روشی به نام یادگیری عمیق استفاده می کنند که داده ها را مرور می کند و به نتیجه گیری می رساند. الگوریتم های یادگیری نظارت نشده برای وظایف پردازش پیچیده تر از سیستم های یادگیری نظارت شده استفاده می شود.

فرایندهای موجود در یادگیری ماشینی شبیه به داده کاوی و مدل سازی قابل پیش بینی است. هر دو نیاز به جستجو از طریق داده ها برای جست و جوی الگوها و تنظیم فعالیت های برنامه می باشد. بسیاری از افراد با یادگیری ماشینی با خرید در اینترنت آشنا هستند. فراتر از بازاریابی شخصی، دیگر موارد استفاده از یادگیری ماشینی عبارتند از: شناسایی تقلب، فیلتر کردن spam، تشخیص تهدید امنیت شبکه ای، نگهداری قابل پیش بینی و ایجاد خبر.

 • آموزش پروژه محور یادگیری ماشینی تحت نظارت با R

آموزش پروژه محور یادگیری ماشینی تحت نظارت با R

چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش داده کاوی متن با پایتون و یادگیری ماشینی

آموزش داده کاوی متن با پایتون و یادگیری ماشینی

چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش استفاده از Scikit-learn برای یادگیری ماشینی

آموزش استفاده از Scikit-learn برای یادگیری ماشینی

چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش پروژه های دنیای واقعی یادگیری ماشینی با Scikit-Learn

آموزش پروژه های دنیای واقعی یادگیری ماشینی با Scikit-Learn

سه شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی تحت نظارت با پایتون

آموزش یادگیری ماشینی تحت نظارت با پایتون

دوشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش بهبود یادگیری ماشینی با مدل های یادگیری مداوم

آموزش بهبود یادگیری ماشینی با مدل های یادگیری مداوم

جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش Data Wrangling با Pandas برای مهندسان یادگیری ماشینی

آموزش Data Wrangling با Pandas برای مهندسان یادگیری ماشینی

سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش مدل سازی طبقه بندی در یادگیری ماشینی و AI

آموزش مدل سازی طبقه بندی در یادگیری ماشینی و AI

دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش توسعه یادگیری ماشینی Azure – بخش 1 – مفاهیم پایه

آموزش توسعه یادگیری ماشینی Azure – بخش 1 – مفاهیم پایه

شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش الگوریتم های یادگیری تقویتی

آموزش الگوریتم های یادگیری تقویتی

پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش استقرار یادگیری ماشینی مقیاس پذیر برای علم داده

آموزش استقرار یادگیری ماشینی مقیاس پذیر برای علم داده

پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش ایجاد مدل های یادگیری ماشینی در Spark 2

آموزش ایجاد مدل های یادگیری ماشینی در Spark 2

شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی با پایتون در 7 روز

آموزش یادگیری ماشینی با پایتون در 7 روز

شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش تکنیک های یادگیری تقویتی با R

آموزش تکنیک های یادگیری تقویتی با R

یکشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش اصول ریاضی برای هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی

آموزش اصول ریاضی برای هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی

یکشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش شروع کار با یادگیری ماشینی در R

آموزش شروع کار با یادگیری ماشینی در R

چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش تکنیک ها، نکات و ترفندهای یادگیری ماشینی با پایتون

آموزش تکنیک ها، نکات و ترفندهای یادگیری ماشینی با پایتون

یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی با سی پلاس پلاس

آموزش یادگیری ماشینی با سی پلاس پلاس

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی با OpenCV

آموزش یادگیری ماشینی با OpenCV

جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش مبانی یادگیری ماشینی

آموزش مبانی یادگیری ماشینی

پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش رگرسیون خطی در یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی

آموزش رگرسیون خطی در یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰