یادگیری ماشینی | Machine Learning

معرفی یادگیری ماشینی

یادگیری ماشینی یا Machine Learning نوعی از هوش مصنوعی (AI) است که اجازه می دهد برنامه های کاربردی نرم افزار در پیش بینی نتایج بدون برنامه ریزی دقیق تر شوند. فرض اساسی یادگیری ماشینی ایجاد الگوریتمی است که می تواند داده های ورودی را دریافت کند و از تجزیه و تحلیل آماری برای پیش بینی مقدار خروجی در یک محدوده قابل قبول استفاده کند.

الگوریتم های یادگیری ماشینی اغلب با عنوان نظارت شده یا نظارت نشده طبقه بندی می شوند. الگوریتم های نظارت شده نیاز به انسان ها دارد تا علاوه بر ارائه بازخورد در مورد دقت پیش بینی در طول آموزش، ورودی و خروجی مورد نظر را ایجاد کنند. پس از تکمیل آموزش، الگوریتم آنچه را که به داده های جدید آموخته اشده است را اعمال می کند.

الگوریتم های نظارت نشده باید با داده های مورد نظر مورد آموزش قرار نگیرند. در عوض، آنها از یک روشی به نام یادگیری عمیق استفاده می کنند که داده ها را مرور می کند و به نتیجه گیری می رساند. الگوریتم های یادگیری نظارت نشده برای وظایف پردازش پیچیده تر از سیستم های یادگیری نظارت شده استفاده می شود.

فرایندهای موجود در یادگیری ماشینی شبیه به داده کاوی و مدل سازی قابل پیش بینی است. هر دو نیاز به جستجو از طریق داده ها برای جست و جوی الگوها و تنظیم فعالیت های برنامه می باشد. بسیاری از افراد با یادگیری ماشینی با خرید در اینترنت آشنا هستند. فراتر از بازاریابی شخصی، دیگر موارد استفاده از یادگیری ماشینی عبارتند از: شناسایی تقلب، فیلتر کردن spam، تشخیص تهدید امنیت شبکه ای، نگهداری قابل پیش بینی و ایجاد خبر.

 • آموزش مدل های Keras در محیط های Multi Cloud

آموزش مدل های Keras در محیط های Multi Cloud

پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش سیستم های پیچیده، مبهم و تصادفی و اپلیکیشن های آنها

آموزش سیستم های پیچیده، مبهم و تصادفی و اپلیکیشن های آنها

جمعه ۰۷ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش طراحی و پیاده سازی راه حل ها با استفاده از Google Machine Learning APIs

آموزش طراحی و پیاده سازی راه حل ها با استفاده از Google Machine Learning APIs

سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش اصولی Google Cloud Platform برای یادگیری ماشینی

آموزش اصولی Google Cloud Platform برای یادگیری ماشینی

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی برای اپلیکیشن ها

آموزش یادگیری ماشینی برای اپلیکیشن ها

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش عیب یابی یادگیری ماشینی پایتون

آموزش عیب یابی یادگیری ماشینی پایتون

یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش شروع کار با یادگیری ماشینی در پایتون

آموزش شروع کار با یادگیری ماشینی در پایتون

شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش ایجاد مدل های پیش بینی با یادگیری ماشینی و پایتون

آموزش ایجاد مدل های پیش بینی با یادگیری ماشینی و پایتون

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش اصولی یادگیری ماشینی و AI با پایتون و Jupyter Notebook

آموزش اصولی یادگیری ماشینی و AI با پایتون و Jupyter Notebook

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش ساخت سیستم های توصیه گر با یادگیری ماشینی و AI 

آموزش ساخت سیستم های توصیه گر با یادگیری ماشینی و AI 

پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی و تنسورفلو – رویکرد Google Cloud

آموزش یادگیری ماشینی و تنسورفلو – رویکرد Google Cloud

چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش تکنیک های یادگیری ماشینی Ensemble 

آموزش تکنیک های یادگیری ماشینی Ensemble 

پنج شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش پروژه محور یادگیری ماشینی تحت نظارت با R

آموزش پروژه محور یادگیری ماشینی تحت نظارت با R

چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش داده کاوی متن با پایتون و یادگیری ماشینی

آموزش داده کاوی متن با پایتون و یادگیری ماشینی

چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش استفاده از Scikit-learn برای یادگیری ماشینی

آموزش استفاده از Scikit-learn برای یادگیری ماشینی

چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش پروژه های دنیای واقعی یادگیری ماشینی با Scikit-Learn

آموزش پروژه های دنیای واقعی یادگیری ماشینی با Scikit-Learn

سه شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی تحت نظارت با پایتون

آموزش یادگیری ماشینی تحت نظارت با پایتون

دوشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش بهبود یادگیری ماشینی با مدل های یادگیری مداوم

آموزش بهبود یادگیری ماشینی با مدل های یادگیری مداوم

جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش Data Wrangling با Pandas برای مهندسان یادگیری ماشینی

آموزش Data Wrangling با Pandas برای مهندسان یادگیری ماشینی

سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش مدل سازی طبقه بندی در یادگیری ماشینی و AI

آموزش مدل سازی طبقه بندی در یادگیری ماشینی و AI

دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش توسعه یادگیری ماشینی Azure – بخش 1 – مفاهیم پایه

آموزش توسعه یادگیری ماشینی Azure – بخش 1 – مفاهیم پایه

شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰