یادگیری ماشینی | Machine Learning

معرفی یادگیری ماشینی

یادگیری ماشینی یا Machine Learning نوعی از هوش مصنوعی (AI) است که اجازه می دهد برنامه های کاربردی نرم افزار در پیش بینی نتایج بدون برنامه ریزی دقیق تر شوند. فرض اساسی یادگیری ماشینی ایجاد الگوریتمی است که می تواند داده های ورودی را دریافت کند و از تجزیه و تحلیل آماری برای پیش بینی مقدار خروجی در یک محدوده قابل قبول استفاده کند.

الگوریتم های یادگیری ماشینی اغلب با عنوان نظارت شده یا نظارت نشده طبقه بندی می شوند. الگوریتم های نظارت شده نیاز به انسان ها دارد تا علاوه بر ارائه بازخورد در مورد دقت پیش بینی در طول آموزش، ورودی و خروجی مورد نظر را ایجاد کنند. پس از تکمیل آموزش، الگوریتم آنچه را که به داده های جدید آموخته اشده است را اعمال می کند.

الگوریتم های نظارت نشده باید با داده های مورد نظر مورد آموزش قرار نگیرند. در عوض، آنها از یک روشی به نام یادگیری عمیق استفاده می کنند که داده ها را مرور می کند و به نتیجه گیری می رساند. الگوریتم های یادگیری نظارت نشده برای وظایف پردازش پیچیده تر از سیستم های یادگیری نظارت شده استفاده می شود.

فرایندهای موجود در یادگیری ماشینی شبیه به داده کاوی و مدل سازی قابل پیش بینی است. هر دو نیاز به جستجو از طریق داده ها برای جست و جوی الگوها و تنظیم فعالیت های برنامه می باشد. بسیاری از افراد با یادگیری ماشینی با خرید در اینترنت آشنا هستند. فراتر از بازاریابی شخصی، دیگر موارد استفاده از یادگیری ماشینی عبارتند از: شناسایی تقلب، فیلتر کردن spam، تشخیص تهدید امنیت شبکه ای، نگهداری قابل پیش بینی و ایجاد خبر.

 • آموزش یادگیری ماشینی در Azure 

آموزش یادگیری ماشینی در Azure 

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی و Apache Storm با مثال

آموزش یادگیری ماشینی و Apache Storm با مثال

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی (machine learning)

آموزش یادگیری ماشینی (machine learning)

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش تجزیه و تحلیل فاکتور با یادگیری ماشینی

آموزش تجزیه و تحلیل فاکتور با یادگیری ماشینی

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آشنایی با یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق و بینایی رایانه‌ای 

آشنایی با یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق و بینایی رایانه‌ای 

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش رگرسیون خطی و منطقی در یادگیری ماشینی

آموزش رگرسیون خطی و منطقی در یادگیری ماشینی

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش مبتدی تا متوسط برنامه نویسی پایتون برای یادگیری ماشینی

آموزش مبتدی تا متوسط برنامه نویسی پایتون برای یادگیری ماشینی

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش تجزیه و تحلیل متن

آموزش تجزیه و تحلیل متن

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش مبانی تکنیک های یادگیری ماشینی و مدل سازی آماری 

آموزش مبانی تکنیک های یادگیری ماشینی و مدل سازی آماری 

پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش خوشه بندی و یادگیری ماشینی بدون نظارت

آموزش خوشه بندی و یادگیری ماشینی بدون نظارت

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش اپلیکیشن های شبکه عصبی برای Task های یادگیری ماشینی

آموزش اپلیکیشن های شبکه عصبی برای Task های یادگیری ماشینی

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۳۰
 • آموزش یادگیری ماشینی 

آموزش یادگیری ماشینی 

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آنالیز پیش بینی شده داده با ساخت مدل های یادگیری ماشینی توسط  Scikit و Pandas 

آنالیز پیش بینی شده داده با ساخت مدل های یادگیری ماشینی توسط  Scikit و Pandas 

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۳۰
 • آموزش یادگیری ماشینی و عمیق با پایتون

آموزش یادگیری ماشینی و عمیق با پایتون

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۳۰
 • آموزش شناسایی الگوهای رفتاری با تکنیک های یادگیری ماشینی

آموزش شناسایی الگوهای رفتاری با تکنیک های یادگیری ماشینی

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۳۰
 • آموزش الگوهای رفتاری زبان Go

آموزش الگوهای رفتاری زبان Go

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۳۰
 • آموزش پیشرفته یادگیری ماشینی با R 

آموزش پیشرفته یادگیری ماشینی با R 

دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۰
 • آموزش سیستم های توصیه گر

آموزش سیستم های توصیه گر

یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۳۰
 • آموزش یادگیری تقویتی در پایتون

آموزش یادگیری تقویتی در پایتون

یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش یادگیری تقویتی و OpenAI Gym

آموزش یادگیری تقویتی و OpenAI Gym

یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۰
 • آموزش ساخت مدل های پیچیده با TensorFlow-Slim

آموزش ساخت مدل های پیچیده با TensorFlow-Slim

یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۳۰