آموزش تنسورفلو (TensorFlow)

دسته بندی: هوش مصنوعی

 

معرفی Trensorflow

تنسورفلو یک کتابخانه نرم افزاری پایتون است که برای محاسبه عددی با گراف های جریان داده ها مورد استفاده قرار می گیرد که به کاربران اجازه می دهد محاسبات دلخواه را به عنوان یک گراف جریان های داده بیان کنند. گره ها در این گراف عملیات ریاضی را نشان می دهند درحالیکه  edge  داده ای را نشان می دهد که از یک گره با گره دیگر ارتباط دارد.

تنسورفلو در اصل توسط Google Brain Team در سازمان پژوهشی هوش ماشینی گوگل براییادگیری ماشینی و پژوهش شبکه های عصبی عمیق ایجاد شد. Trensorflow چند سکویی است و بر روی تقریبا همه چیز مانند GPU  و CPUاز جمله پلتفرم های موبایل و جاسازی شده و حتی واحد پردازش تانسور (TPU) که سخت افزار تخصصی برای انجام ریاضی تانسور هستند اجرا می شود.

داده های موجود در TensorFlow به عنوان تانسور نشان داده می شوند که آرایه های چند بعدی هستند.

در بالای آن frontends پایتون و ++ C قرار دارند. API لایه ها رابط ساده تری برای لایه های مورد استفاده در مدل های یادگیری عمیق دارد. در بالای آن API سطح بالا مانند Keras و Estimator API قرار دارد که آموزش و ارزیابی مدل های توزیع شده را آسان می کند.

مزایای تنسورفلو

 • قابل حمل
 • قابل تبدیل و بهینه سازی
 • پشتیبانی از اجرای توزیع شده
 • بررسی و اشکال زدایی مقادیر متوسط در گراف
 • استفاده از جریان کنترل پایتون با TensorFlow API – توابع، خوشه ها، حلقه ها، conditionals و غیره
 • دارای سینتکس "define-by-run" برای ساده سازی آموزش و ایجاد گراف های پویا
 • متن باز و چندسکویی
 • دارای استانداردهای بالا دراندازه گیری و شفافیت

اکوسیستم تنسورفلو

اکوسیستم تنسورفلو دارای ابزارها و کتابخانه هایی است که به شما در کارکرد بهینه کمک می کند.

 • TensorBoard - مجموعه ای از اپلیکیشن های وب برای بازرسی، مصورسازی و درک اجراها و گراف ها
 • Datalab - محیطی مبتنی بر Jupyter را با تمام ابزارهای Apache Beam، Jupyter notebooks، BigQuery، NumPy، Pandas، Scikit-learn و Matplotlib همراه با TensorFlow جهت بررسی داده ها، تعریف مدل های تنسورفلو

فراهم می کند.

 • Facets - به شما کمک می کند تا اطلاعات مجموعه داده های یادگیری ماشینی و مفهوم شکل و کاراکترهای هر یک از ویژگی ها را درک کنید و در یک نگاه ببینید که چگونه ویژگی ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
 • Tfdbg – یک ابزار TensorFlow debugger
آیا این نوشته را دوست داشتید؟