چگونه مانند یک نیتیو صحبت کنیم

دسته بندی ها: آموزش مکالمه زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان

در این ویدئو، آلیشا به 5 پرسش شما پاسخ می‌دهد:

در این جمله "to roll" به چه معناست : 'Sugar was rare, too. If you could offer guests a feast featuring spices, sugar and vegetables from the New World, you were rolling.'? آیا درمورد دیوانگی یا فقر حرف می‌زند؟

-لطفاً توضیح دهید که مدام شکل درست است:

1) a. I learned English in the morning, b. I've learned English in the morning, c. i've been learning in the morning, d. I was learning in the morning
2) a. We will be eating dinner when he arrives. b. We will be eating dinner when he arrive
3) Michael said: Yeah, "that" was a new one for me as well. I hope I don't have to do "that" again.

به جای "this" می‌توانم از "that" استفاده کنم؟

- معنی "Are you using me for my brain" چیست؟

-در جمله "things couldn't be better" منظور ما گذشته است یا برای زمان حال هم می‌شود استفاده کرد؟

Gonna, Gotta... Speak Like a Native English! Learn English with EnglishClass101.com 10:2

In this video, Alisha answers 5 questions.
- What does 'to roll' mean in this context - 'Sugar was rare, too. If you could offer guests a feast featuring spices, sugar and vegetables from the New World, you were rolling.'? Is it about about madness or poverty?
- What's the difference between gonna and gotta? And where I should use?
- Could you tell me please which forms are correct?
1) a. I learned English in the morning, b. I've learned English in the morning, c. i've been learning in the morning, d. I was learning in the morning
2) a. We will be eating dinner when he arrives. b. We will be eating dinner when he arrive
3) Michael said: Yeah, "that" was a new one for me as well. I hope I don't have to do "that" again.
Can I use "this" instead of "that"?
- "Are you using me for my brain?" what does this mean?! You mentioned this in "100 Phrases Every English Beginner Must-Know".
- When i say "things couldn't be better" does it mean in the past or i can use it to mean for the time being.

لینک های دانلود حجم فایل: 28.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیgonna-gotta-speak-like-a-native-english-git.ir.mp4 gonna-gotta-speak-like-a-native-english-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط