چگونه بیابان های جهان را سبز کنیم و روند تغییرات آب و هوایی را معکوس کنیم

دسته بندی ها: سخنرانی های تد

آلن ساوری در این سخنرانی بی‌صدا و قدرتمند شروع می‌کند: «بیابان‌زایی کلمه‌ای شیک برای سرزمینی است که به بیابان تبدیل می‌شود». و به طرز وحشتناکی این اتفاق در حدود دو سوم از علفزارهای جهان رخ می‌دهد و تغییرات آب و هوایی را تسریع می‌کند و باعث می‌شود جوامع سنتی چرا در هرج و مرج اجتماعی فرو روند.

How to green the world's deserts and reverse climate change | Allan Savory TED 22:20

"Desertification is a fancy word for land that is turning to desert," begins Allan Savory in this quietly powerful talk. And terrifyingly, it's happening to about two-thirds of the world's grasslands, accelerating climate change and causing traditional grazing societies to descend into social chaos. Savory has devoted his life to stopping it. He now believes -- and his work so far shows -- that a surprising factor can protect grasslands and even reclaim degraded land that was once desert.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط