اگر مهارت ارتباطی شما بد است به این نکات نیاز دارید

دسته بندی ها: آموزش مکالمه زبان انگلیسی ، آموزش زبان ، آموزش زبان انگلیسی

در این ویدئو ما به شما نکاتی درمورد برقراری ارتباط با دیگران در انگلیسی می‌دهیم.

If Your English Communication Skills are Bad... You Need those Conversation Tips! Learn English with EnglishClass101.com 51:49

If you have bad communication skills in English, this video is for you because we will help you by giving you relevant conversation tips

You've decided to start learning English and need to improve your communication skills. In this video we'll tell you the best conversation tips to ease your studies. If you want to start learning English, this video is made for you. Our host expresses herself in simple English, with subtitles. This video will challenge your listening comprehension skills and help you progress in your English study.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط