زمانی که یک ادمین برای ارزیابی امنیت یک سرور صرف می کند ساعت ها طول می کشد. حال تصور کنید همین ادمین این کار را برای چندین سرور بخواهد انجام دهد. در این دوره با  AWS Inspector، ابزار ارزیابی امنیت ایجاد شده توسط آمازون، نحوه انجام ارزیابی امنیت، برنامه زمانی با AWS Lambda، دریافت هشدارها با CloudWatch، بررسی AWS Inspector Security Packages و دریافت سریعتر نتایج امنیتی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درباره AWS Inspector
 • AWS Inspector چیست؟
 • نقش های Amazon Inspector Package
 • مناطق و سیستم عامل های پشتیبانی شده
 • انجام کارها با AWS Inspector
 • نصب Agent در لینوکس
 • نصب Agent در ویندوز
 • تگ کردن نقش ها و Instances
 • تعریف تارگت و تمپلیت
 • اجرا و دریافت گزارش
 • خودکارسازی AWS Inspector
 • ایجاد هشدارها با AWS CloudWatch
 • خودکارسازی اجرای ارزیابی با  AWS Lambda