مطالب پیشنهادی از سراسر وب

کانتینرسازی (Containerization) پیشرفته

دسته بندی ها: آموزش داکر (Docker) ، آموزش های Infinite Skills ، آموزش لینوکس (Linux)

این دوره آموزشی برای توسعه دهندگانی که با لینوکس آشنا بوده، و دارای تجربه کاری با کانتینرها می باشند و می خواهند درک خود را از کانتینرسازی و اکوسیستم اطراف آن پیشرفت دهند، ایجاد شده است.

این دوره بر روی قسمت های جزئیات پشت صحنه که باید در هنگام طراحی برنامه های کاربردی جدید مربوط به کانتینرها و یا در هنگام کانتینرسازی یک برنامه کاربردی منسوخ شده مورد توجه قرار گیرند، تمرکز می کند. دانستن قابلیت داکر (نحوه اجرای کانتینرها، نحوه نمایش کانتینرهای در حال اجرا، و غیره) مفید خواهد بود زیرا اکثر دستورات نمایش داده شده با  داکر ارتباط برقرار می کنند.

  • بدست آوردن درک عمیق تر در مورد کانتینرسازی و ابزارهای اکوسیستم
  • بررسی جزئیات مربوط به کار با کانتینرها و نحوه طراحی برنامه های کاربردی جدید مربوط به کانتینرها
  • درک نحوه کانتینرسازی یک برنامه کاربردی قدیمیدر مورد cgroups، کانتینرهای در حال اجرا (داکر، LXC، و غیره)، volumes و bind mounts
  • بررسی فضاهای نام لینوکس، کشف سرویس و هماهنگ سازی کانتینر

مدرس این دوره به مدت 8 سال یک توسعه دهنده نرم افزار بوده است و داکر را از زمان انتشار آن به عنوان یک پروژه منبع باز استفاده کرده است. او یک مدرس رسمی داکر است و سرگرم تدریس در DockerCon ،Container Summit، و همچنین در بسیاری از شرکت های شاخص مانند جنرال الکتریک می باشد.

کانتینرسازی برنامه های کاربردی موجود

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Advanced Containerization Author:Talon Bowler Duration:01:20:00

This video is targeted at developers that are comfortable with Linux, have some experience working with containers and want to advance their understanding of containerization and the ecosystem surrounding it.The course focuses on the behind the scenes details that one must take into account when designing new applications around containers or when containerizing a legacy application. Knowing basic Docker functionality (how to run containers, how to view running containers, etc.) will be helpful as most of the commands demonstrated will interact with Docker. Gain a deeper understanding of containerization and the tools of the ecosystem Discover the details involved with running containers and how to design new applications around containers Understand how to containerize a legacy application Learn about cgroups, container runtimes (Docker, LXC, etc.), volumes, and bind mounts Explore Linux namespaces, service discovery, and container orchestrationTalon Bowler has been a software developer for 8 years, and has used Docker since it was first released as an open source project. He is a Docker certified trainer, and has done training engagements at DockerCon, Container Summit, as well as for many notable companies such as GE.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس