تبلیغات

آموزش نحوه خواندن کد

دسته بندی ها: آموزش طراحی وب ، آموزش های Laracasts

برای پیشرفت به عنوان یک توسعه دهنده، باید روی سه چیز تمرکز کنید: یادگیری، خواندن و نوشتن. یا به عبارت دیگر، از کسی که از شما فصیح تر است یاد بگیرید. کدهای زیادی را بخوانید، و روزانه کد خود را بنویسید. این دوره بر روی کامپوننت خواندن تمرکز دارد. با هم، از لحاظ ذهنی یک پروژه متن باز را تجزیه خواهیم کرد. چگونه ساخته شد؟ قراردادهای مسیریابی چیست؟ ساختار کنترلرها به چه گونه است؟

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Laracasts How to Read Code Duration:1:17:11 hrs Level:Intermediate

To improve as a developer, you must focus on three things: learning, reading, and writing. Or, in other words, learn from somebody more seasoned than you; read a lot of code; and write your own code daily. This series will focus on the reading component. Together, we'll mentally parse an open source project. How was it constructed? What are the routing conventions? How are the controllers structured?

پیشنهاد فرادرس