Learning_Prolog_in_One_Video

زبان Prolog یک زبان برنامه نویسی منطقی و تکراری و هوش مصنوعی است. نام Prolog مختصر عبارت PROgramming in LOGic است.

زبان Prolog نمونه اصلی از زبان برنامه نویسی نسل چهارم است که از پارادایم برنامه نویسی اعلام شده پشتیبانی می کند.

در این آموزش با زبان Prolog به طور کامل اشنا می شوید.