روبی یک زبان برنامه نویسی منبع باز با تمرکز بر سادگی و بهره وری است. این زبان دارای سینتکس عالی است که خواندن و نوشتن را آسان می سازد.

روبی زبان تعادل دقیق است. خالق آن، Yukihiro “Matz” Matsumoto، بخشی از زبان های مورد علاقه خود را (Perl، Smalltalk، Eiffel، Ada، Lisp) را به یک زبان جدید تبدیل کرد که برنامه نویسی تابعی را با برنامه نویسی دستوری ترکیب کرد.

در این دوره با برنامه نویسی Ruby به طور کامل آشنا می شوید.