Syntactically Awesome Stylesheets به اختصار Sass، زبان پیش پردازنده CSS است که تنها به مدیریت و توسعه ی کدهای Css کمک می کند.

ساس در ابتدا توسط Hampton Catlin طراحی شد و توسط Natalie Weizenbaum در سال 2006 توسعه یافت. پس از توسعه اولیه، Natalie Weizenbaum و Chris Eppstein نسخه اولیه ساس را با SassScript، زبان اسکریپتی ساده که در فایل های Sass استفاده می شود ادامه دادند.

در این آموزش با Sass به طور کامل آشنا می شوید.