آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش Acrobat DC: ساخت فرم ها

دسته بندی ها: آموزش Adobe Acrobat ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش های ادوبی (Adobe)

یاد بگیرید چگونه اسناد PDF را در Acrobat DC درج کنید و با کمک آن اسنادرا به فرم های تعاملی تبدیل کنید. مدرس Garrick Chaw نحوه اضافه کردن انواع فیلدهای فرم تعاملی-همه چیز از متن و چک باکس تا دکمه های رادیویی و لیست باکس ها-و چگونگی انجام trigger با دکمه ها را نشان می دهد. او همچنین چگونگی خودکارسازی ساخت فرم با Form Wizard، انجام محاسبات، و کار با امضاءها، ازجمله نحوه ی تایید امضاءها روی اسنادی که دریافت می کنید، را بررسی می کند. برای جمع بندی، او نحوه توزیع فرم ها و استفاده از داده های جمع آوری شده از فرم ها را پوشش می دهد.

نتیجه گیری

فایل های تمرین Ex_Files_Acrobat_DC_Creating_Forms.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Acrobat DC: Creating Forms Author:Garrick Chow Duration:1:50:15 Level:INTERMEDIATE

Learn how to take static PDF documents and turn them into interactive forms with Acrobat DC. Garrick Chow shows how to add a variety of interactive form fields—everything from text and check boxes to radio buttons and list boxes—and how to trigger actions with buttons. He also explores how to automate form creation with the Form Wizard, perform calculations, and work with signatures, including how to verify signatures on documents you receive. To wrap up, he covers how to distribute forms and use the data gathered from forms.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس