مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش توسعه FPGA

دسته بندی ها: آموزش FPGA ، آموزش اینترنت اشیاء (IOT) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

آرایه دریچه‌ای برنامه‌پذیر میدانی (FPGA) مرز بین سخت افزار و نرم افزار را تنگ می کند. آنها مدارهای قابل تنظیم هستند که می توانند پس از تولید یا استقرار در این زمینه توسط مشتریان یا طراحان به روز شوند. توسعه دهندگان FPGA به جای برنامه ریزی تراشه با یک سری دستورالعمل ، ساختار منطقی را از دروازه های داخل تراشه ایجاد می کنند و مسیرهایی را برای داده های آینده ایجاد می کنند. با داشتن یک گزینه کم هزینه برای نمونه سازی و آزمایش الکترونیکی، برنامه نویسی FPGAs یک نقطه ورود بسیار مناسب به طراحی سیستم های دیجیتال است. این دوره جهت گیری به FPGAs، کاوش در آناتومی بردهای توسعه و زبان های توصیف سخت افزار اختصاصی، امکان اجرا و مقایسه دو سیستم عامل اصلی، Xilinx و Intel را ارائه می دهد.

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Learning FPGA Development Publisher:Linkedin Author:Eduardo Corpeño Duration:1h 9m 38s Level:Intermediate

Field-programmable gate arrays (FPGAs) straddle the boundary between hardware and software. They are customizable circuits that can be updated by customers or designers after manufacturing or deployment in the field. Rather than programming the chip with a series of instructions, FPGA developers create a logic structure from the gates inside the chip, establishing pathways for future data. A low-cost option for electronics prototyping and experimentation, FPGAs programming is a great entry point to digital systems design. This course provides an orientation to FPGAs, exploring the anatomy of the development boards and proprietary hardware description languages, the possibilities for implementation, and a comparison of the two major competing platforms, Xilinx and Intel. Instructor Eduardo Corpeño also provides demos that show a real application working on both platforms.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس