مطالب پیشنهادی از سراسر وب

یک دقیقه نکات انگیزشی برای ترانه سرایان

دسته بندی ها: آموزش موسیقی ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

ترانه سرایان گاهی اوقات با موانع خلاقیتی مواجه می شوند. حتی پرشورترین موزیسین ها هم می توانند دلسرد شوند. در این دوره، مدرس Cliff Goldmacher یک سری نکات سریع برای حفظ انگیزه و تمرکز خود روی موسیقی را ارائه می دهد. او این توصیه ها را به سه حوزه اصلی تقسیم می کند: نشانگرهای ترانه سرایی، نکات حرفه ای و مشاهدات big picture برای حفظ همه چیز در چشم انداز. دامنه نکات از دلگرمی و انگیزه های ذهنی گرفته، تا راه اندازی محیط و برنامه ریزی جلسه برای استفاده بیشتر از وقت خود را شامل می شود. همچنین می توانید بیاموزید چگونه زمانی که خلاقیت به حداقل می رسد، بر موانع نویسنده غلبه کرده و برای نوشتن منبع الهام بیابید. چه اینکه شما یک حرفه ای باتجربه هستید که نیاز به یک آغاز تازه دارد یا چه ترانه سرای جدیدی که نمی داند از کجا آغاز کند، نکات این دوره به شما در بازسازی و تمرکز مجدد کمکتان می کند، تا دوباره ترانه سرایی احساس لذت بخشی و بی دردسری بدهد.

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin One Minute Motivational Tips for Songwriters Author:Cliff Goldmacher Duration:0:48:10 Level:BEGINNER_INTERMEDIATE

Songwriters sometimes encounter creative roadblocks. Even the most passionate musicians can get discouraged. In this course, Cliff Goldmacher offers a series of quick tips to keep yourself motivated and focused on your music. He breaks the advice down into three key areas: songwriting pointers, career tips, and big-picture observations to keep everything in perspective. The tips range from mental nudges and motivators, to setting up your environment and planning your session to make the most of your time. You can also learn how to overcome writer’s block and find inspiration to write when creativity is at a low. Whether you’re an experienced pro that needs a fresh start or a new songwriter that doesn’t know where to begin, Cliff’s tips will help you reset and refocus, so songwriting feels effortless and enjoyable again.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس