مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش اصول مدیریت پروژه

دسته بندی ها: آموزش مدیریت پروژه ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش کسب و کار (Business)

مدیریت پروژه مجموعه ای از تکنیک هایی است که هرکسی می تواند برای دستیابی به اهداف به کار ببرد و پروژه ها را موفق تر سازد. مدیریت پروژه می تواند برای هدایت پروژه های کوچک و ساده و همچنین پروژه های پیچیده سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. مدرس دوره به دنبال راهی برای بهتر کردن انجام کارها بوده است. در این دوره با اصول مدیریت پروژه، از تعیین اهداف و غایت پروژه و ساختن یک طرح پروژه گرفته تا مدیریت منابع و کار، رسیدن آخرین مهلت ها و بستن پروژه آشنا می شوید. در طول راه، نکاتی را برای برقراری ارتباط، برگزاری جلسات، نگه داشتن یک پروژه در مسیر و همچنین تایید مشتری ارائه می شود.
 

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Project Management Foundations Author:Bonnie Biafore Duration:3:20:46 Level:BEGINNER_INTERMEDIATE

Project management is a set of techniques that anyone can apply to achieve goals and make projects more successful. Project management can be used to guide small, simple projects as well as complex enterprise-wide initiatives. Bonnie Biafore has always been fascinated by how things work and how to make things work better. In this course, she explains the fundamentals of project management, from establishing project goals and objectives and building a project plan to managing resources and work, meeting deadlines, and closing the project. Along the way, she provides tips for communicating, holding meetings, keeping a project on track, and gaining customer acceptance. This course provides exercises for most videos based on a healthcare/IT case study project.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس