مطالب پیشنهادی از سراسر وب

راه اندازی یک کسب و کار طراحی: نوشتن و قیمت گذاری پروپوزال های برنده

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

پروسه نوشتن برآوردها و پروپوزال ها می تواند وقت گیر و خسته کننده باشد، به خصوص اگر این امر منجر به کسب و کار جدید نشود. در این دوره، مشاور حرفه ای کسب و کار، Emily Cohen نحوه نوشتن و قیمت گذاری پروپوزال های برنده را نشان می دهد، از بررسی کارفرمایان آینده تا تعیین قیمت گذاری و موارد دیگر. قلب این دوره یادگیری، کسب اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب ساختار قیمت گذاری مناسب و سپس دنبال کردن یک استراتژی برای ساخت پروپوزال های برنده است. اصول نوشتن و قیمت گذاری پروپوزال، و چگونگی اجتناب از اشتباهات رایج را یاد بگیرید. این که آیا شما یک کارآفرین فردی هستید یا یک شرکت طراحی را اداره می کنید، این دوره، روش های ایجاد پروپوزال با قیمت گذاری که نشان دهنده ارزش شما است را نشان می دهد و تعاملات بیشتری را بدست می آورد.

3. استراتژی های پروپوزالی

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Running a Design Business: Writing and Pricing Winning Proposals Author:Emily Ruth Cohen Duration:0:50:59 Level:GENERAL

The process of writing estimates and proposals can be time-consuming and frustrating, especially if it doesn’t result in new business. In this course, professional business consultant Emily Cohen shows you how to write and price winning proposals, from vetting prospective clients to setting pricing and more. The heart of the course is learning to obtain the information you need to choose the right pricing structure, then following a strategy to create your winning proposal. Learn proposal writing and pricing principles from Emily, as well as how to avoid common mistakes. Whether you’re a solopreneur or running a design firm, this course shows you ways to create proposals with pricing that reflects your value and wins more engagements.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس